Altech

Altech uppfyller kraven från VVS- och värmespecialister med en rad produkter som utvecklats för att uppfylla extremt höga krav på kvalitet och teknisk standard.

I ca 100 år har grunden för Altech byggts upp genom branschkunskap som växt fram ur ett nära samarbete med kunder och leverantörer. Den erfarenheten har tagits till vara på i arbetet med Altech där utbudet kontinuerligt optimeras gentemot kvalitet och pris. Det arbetet ger våra kunder ännu fler valmöjligheter så att de kan maximera sin affär. 

Altech är ett varumärke inom koncernen Saint-Gobain, vårt moderbolag. Produkterna är noga utvalda för att motsvara kravställningen på vår lokala marknad i form av tekniska egenskaper, design och funktion. 

Altech uppfyller lokala kvalitetskrav och har lokalt marknadsgodkännande. dessutom sker kontinuerliga förbättringsåtgärder för ett kvalitativt och konkurrenskraftigt erbjudande i syfte att möjliggöra en bra affär för alla parter.