NOVIPro

NOVIPro är specialistvarumärket inom verktyg, infästning, fixering och tillhörande utrustning. Inom detta varumärke erbjuder vi produkter som testats och godkänts för att uppfylla de stränga specifikationer som krävs för att nå ett unikt mål: Förbättra kundens effektivitet på byggarbetsplatser. Varumärket NOVIPro  täcker ett mycket brett utbud av produkter, inklusive verktyg, personlig skyddsutrustning och fixningar, vilket ger prestanda och pålitlighet varje dag. NOVIPro väljer endast produkter som levererar över förväntan till våra professionella kunder och produkterna ger utmärkt prestanda på arbetsplatsen.

I ca 100 år har grunden för NOVIPro byggts upp genom branschkunskap som växt fram ur ett nära samarbete med kunder och leverantörer. Den erfarenheten har tagits till vara på i arbetet med Altech där utbudet kontinuerligt optimeras gentemot kvalitet och pris. Det arbetet ger våra kunder ännu fler valmöjligheter så att de kan maximera sin affär. 

Altech är ett varumärke inom koncernen Saint-Gobain, vårt moderbolag. Produkterna är noga utvalda för att motsvara kravställningen på vår lokala marknad i form av tekniska egenskaper, design och funktion. 

Altech uppfyller lokala kvalitetskrav och har lokalt marknadsgodkännande. dessutom sker kontinuerliga förbättringsåtgärder för ett kvalitativt och konkurrenskraftigt erbjudande i syfte att möjliggöra en bra affär för alla parter.