Våra leverantörer

Bevego samarbetar långsiktigt med ledande och stabila tillverkare. Vi stämmer kontinuerligt av marknad, försäljning och avtal.

Våra leverantörssamarbeten innebär:

  • Starkt utbyte - leverantörerna förser fortlöpande Bevego med produktkunskap, övergripande och lokalt
  • Garanterad nyutveckling av produkter och tjänster, för hög och jämn kvalitet
  • Bevego når ut till föreskrivande led – arkitekter och konsulter
  • Leverantörerna har inga ägarmässiga intressen i Bevego – ger stor frihet i produktval och utveckling av sortiment