Har du frågor gällande rektangulära ventilationskanaler, samlingslådor eller ljuddämpare?

Här lägger du din order på ljuddämpare till rektangulära ventilationskanaler.

Ladda gärna ner och fyll i formuläret ”Kanalspecifikation” här.
Bifoga sedan detta med ditt mejl. Orderhanteringen sköts av kollegor runt om i landet oavsett produktionsort.

E-post: pd.order@bevego.se 
Telefon vxl: 031-390 05 70