Solceller

Solen är en mycket kraftfull energikälla som vi hittills utnyttjat dåligt. Nu börjar man satsa mer och mer på just solel. Det finns många aktörer på marknaden idag som säljer solel, så varför ska man då välja just SolEl’s produkter från oss?

10 anledningar att välja Solcellspaneler från oss
• Producera egen energi.
• Minska den negativa påverkan på miljön.
• Svensktillverkade moduler.
• Den mest automatiserade produktionsanläggningen för solceller i Europa.
• Ramen är anpassad till hårdare klimat.
• Göra en bra investering och höja värdet på sin fastighet.
• Helt automatiserad cellhantering, stränglödning och laminatbearbetning.
• Stadig konstruktion som tål både kraftig vind och stora snömassor.
• Varje enskild modul mäts och genomgår en okulärinspektion.
• Ta hänsyn till miljö och hälsa. 

Läs mer om Stöd till solceller här på Energimyndigheten.se

För mer ingående information om de olika komponenter som ingår i vårt sortiment av SolEl samt hur det fungerar att vara mikroproducent av SolEl kan du läsa mer via länkarna nedan.

Mikroproducent SolEl

mikroproducent.jpg

Solelspaneler

solpanel.jpg

Inverter

inverter.jpg