Mikroproducent av Solel

Att använda solens strålar som energikälla är både smart, gratis och miljövänligt eftersom de kan omvandlas till el. Mer än hälften av all den el du behöver för tvätt, tork, belysning och hemelektronik skulle kunna komma från solen. Så ta kontroll över dina elkostnader och bidra till en bättre miljö – köp BevegoLine SolElspaket!

bevegoline-solel-monterad-pa-hus.jpgMöjlighet till subvention på investeringskostnaden.
Regeringen aviserade i höstbudgeten ökade satsningar på solceller om 225 miljoner kronor 2016 och därefter 390 miljoner kronor varje år 2017-2019. Detta innebär sammanlagt 1,4 miljarder kronor. En privatperson kan få bidrag med högst 20% av investeringskostnaden. Taket för stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor. De stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. 

Så här funkar det.
För att producera din egen el med hjälp av solen behöver du ett tak som är fritt från skuggor. På taket monteras sedan solceller som omvandlar solens strålar till likström. En växelriktare gör om strömmen till vanlig växelström som går via din elcentral ut till husets alla olika apparater. På så vis kan du alltså få el till hela ditt hushåll – gratis från solen! Solel genererar el året om och en klar sommardag produceras det allra mest. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll. 

Läs mer om Stöd till solceller här på Energimyndigheten.se