Solelspaneler

Samtliga material i vår moduler valda med tanke på livslängd och energiavkastning. Vi vill göra potentiella kunder medvetna om att funktionen på installationen är att leverera kWh med kvalitet under mycket lång tid, då skall man investera i produkter man verkligen tror på. Vi vill med den tillgängliga informationen på bland annat vår hemsida försöka förklara att det verkligen är skillnad mellan äpplen och äpplen. Framförallt om man har en kännedom om vad som finns inuti samt får en förklaring på vad man som kund ska tänka på. För dig som kund är en investering i solceller inte bara en stor investering på framtiden. Det ger dig även möjlighet att sälja ditt överskott och på så vis spara pengar samtidigt som du enklare kan se vad din energikonsumtion kommer kosta.

Glas

Ett glas med lågt järninnehåll och därmed mycket hög ljustransmission. Glaset är antireflexbehandlat med en unik etsningsmetod vilket ger upp till 2% högre uteffekt, tack vare att glastransmissionen ökar med 5–6%. Metoden säkerställer hög energiavkastning under alla ljusförhållanden och under hela modulens livslängd. Det vill säga att modulen är mycket effektiv även vid hög ljusspridning/svaga ljusförhållanden, speciellt på morgonen, kvällen och under vintermånaderna.

Till skillnad ifrån den vanligaste antireflexmetoden (ytbeläggning) så kan inte den etsade ytan lösas upp av väder, vind och luftföroreningar. Denna behandling ger dessutom panelen en självrengörande yta.

EVA (Etyl-Vinyl Acetat)

EVA är ett material som binder ihop laminatet, viktigt att materialet är UV stabilt, har hög vidhäftning och hög ljustransmission. Materialet har alla dessa kvalitéer. Det har använts i 10 år (mer än 2 miljoner solpaneler), fram till idag har vi ingen reklamation som kan härledas till EVA. Ett vanligt förekommande problem med solpaneler är instabila EVA material och/eller laminerings processer. Moduler gulnar efter tid och effekten minskar därmed. Med användning utav det högeffektiva materialet EVA av bra kvalite försäkras du om transparens under lång tid.

Laminering:
Ett laminat består av följande lager:
>> Glas – EVA - Celler och Ribbon- EVA – Backsheet

En laminering pågår under knappa 20 minuter. Vacuum, tryck och värme smälter samman komponenterna till ett ”sollaminat”. Tillverkaren har i sin kontrollplan extrem god styrning av lamineringsprocessen. Varje vecka görs tester för att se att EVA materialet har uppnått önskade egenskaper (gel content test). Det man undersöker i detta test är det som är absolut viktigast för ett laminat, att det håller ihop under mycket lång tid. Det som händer är att EVA materialet smälter och plastmolekylerna binds samman. Om inte denna process fungerar eller att man har bristfälligt material kommer panelen otvivelaktigt att börja släppa in fukt. Detta kallas delaminering och är både farligt (elektriska stötar) och produktionsnedsättande.

Ribbon (elektrisk förbindning mellan celler)

Det är viktigt när man väljer elektrisk förbindnings material att man tar hänsyn till solcellens egenskaper och att panelen under många årtionden utsätts för stora temperaturvariationer. 

Vi har därför valt extra mjuk koppar, helt anpassad till solpaneler. Dessutom löder vi ihop cellerna med en teknik som gör att cellerna utsätts för minimalt med stress. 

Tester har utförts med ”hårdare” koppar och sett att både celler spricker och förbindningen emellan celler går av.

Elektrisk förbindning av solceller och ribbon:
Solcellerna löds ihop med en så kallad tabbing & stringing maskin. Det man gör då är att löda ihop 10 solceller i en sträng, 6 stycken strängar bildar sedan en solpanel. Totalt blir det då 60 st celler av typen monokristallin, (156 mmX156 mm).

Vi har optimal löd temperatur för att minimiera stressen på de sköra solcellerna. Som vi tidigare nämnt har vi då ett mycket skonsamt ribbon som vi dessutom ”bockar ” mellan varje solcell. Denna ”bock” kompenserar för rörelser i material som uppstår vid temperaturvariationer. 

Vi har säkerställt tillverkning av en optimal produkt till skillnad från många andra tillverkare som har handlödning i sin process.

Om inte tillverkningsprocessen är skonsam och tolerant uppstår små, för ögat osynliga, sprickor i solcellen. Dessa växer sig under åren större och större, med produktionsbortfall som direkt följd.

Kopplingsbox

Vårt val av kopplingsbox beror på flera saker. Dels är den helt anpassad till enautomatiserad process, där den appliceras och löds av robotar. För det andra är dioderna inuti boxen av främsta klass (dioderna är viktiga för panelens livslängd när enskilda celler skuggas, så att inte värme byggs upp på en specifik fläck). För det tredje är samtliga anslutningar och skarvar gjorda genom svets eller lödning. Fjärde orsaken är att dioderna är ytmonterade för bästa kylning. 

Kopplingsboxar har historiskt varit inblandade i stora kvalitétsbekymmer i branschen. Bristande kontakt, tätning, Statiskt skydd, kablage, dioder, etc. Detta har i värsta fall orsakat brand.

Vi använder bara kopplingsboxar av främsta klass och de vi använder är Kostal med 1,0 m kabel och MC4-kontakter. Kopplingsboxen är självklart IP65-klassad, vilket betyder att den är vattentät.

Elektrisk förbindning av kopplingsbox:
Även kontakterna mellan kopplingsbox och ribbon på laminat lödes automatiskt med robot. Detta säkerställer stabila lödningar med mycket lång livslängd. Precis som solcellslödning så sker oftast även denna lödning manuellt, av andra tillverkare.

Aluminiumram

Man kan tycka att detta är en enkel komponent, men vi har anpassat ramen för nordiska förhållanden. Detta genom att hindra vattenansamling (kondens) i ramen vilket leder till frostsprängning. Detta genom optimerade ovala dräneringshål, solid hörnkoppling inuti ram samt ett urtag för vattenavrinning i alla 4 hörn. Konstruktionen av vår ram håller upp till 8000 Pascal (detta kan likställas med ca 8 m snö). Frostsprängning är ett problem tillverkare i varmare länder inte så ofta har tagit hänsyn till, vilket ofta kan uppstå på installationer i kalla klimat. Ramen består av svart anodiserat aluminium.

Packmetod

Detta är ett kritiskt moment där vi använder specialanpassat emballage för att garantera säkra leveranser. Vi belastar ingen panel under packning och transport, varje enskild panel vilar på en konstruktion av hörnskydd i plast. Vi har mellan varje panel en plastbit som inte bara håller panelerna helt stilla och plana under transport, utan även leder bort statisk elektricitet. Vi har rejäla pallar som vi kan lasta upp till 40 paneler på varje pall, dvs ca 10 kW per pall.

Slutmontering och avsyning

Slutmontering är helt automatiserad ända tills modulen är packad på pall. I slutmonteringen löds kopplingsboxen på, ramen monteras, ramhörnen pressas. I solsimulatorn mäts varje moduls effekt, detta genom att ett antal blixtlampor belyser modulen med 1 000 W/m².

Modulen avsynas enligt en SOP (Standard Operation Procedurer), här klassas modulen i olika kategorier. Detta är den enda manuella operationen på slutmonteringen. Sist hamnar modulerna på en pall, varje pall består av upp till 40 moduler med samma effekt och klass.

Syfte och funktion

Vi vill göra potentiella kunder medvetna om att funktionen på installationen är att leverera kWh med kvalitet under mycket lång tid, då SKALL man investera i produkter man verkligen tror på. Vi vill med den tillgängliga informationen på bland annat vår hemsida försöka förklara att det verkligen är SKILLNAD mellan äpplen och äpplen. Framförallt om man har en kännedom om vad som finns inuti samt får en förklarning på VAD man som kund ska tänka på. 

För dig som kund är en investering i solceller inte bara en stor investering på framtiden. Det ger dig även möjlighet att sälja ditt överskott och på så vis spara pengar samtidigt som du enklare kan se vad din energikonsumption kommer kosta.

Certifikat

Våra solcellsmoduler har certifierats i enlighet med IEC 61215, som är kvalitetsstandard med avseende på modulens mekaniska stabiliteten och att elektriska parametrar. Modulerna innehar även certifieringen IEC 61730 som bekräftar att våra solcellsmodulen har certifierats och uppfyller kraven för elektrisk och mekanisk driftssäkerhet under hela sin förväntade livslängd.

Våra moduler innehar även följande certifieringar; TÜV skyddsklass II och MCS. Alla moduler genomgång även en fabriksinspektion innan de levereras

Garantier

Kombinationen av hög kvalitet och noggranna kontroller under hela tillverkningsprocessen som är helt automatiserad garanterar en lång livslängd och högsta möjliga prestanda. I tillverkningsprocessen används endast moderna maskiner och med stabila processer samt egen design och utveckling av moduler får vi unika förutsättningar att möta kundernas förväntningar. 

De tillverkade modulernas höga kvalitet säkerställs med hjälp av produktionsanläggningens egen testutrustning. Tillverkaren genomför även längre tester av nya moduldesigner och komponenter i egna laboratorium. Tack vare optimerade processer har arbetet resulterat i högre verkningsgrad.

Solcellsmodulernas garantivillkor
 

 • 15 års fabriksgaranti.
 • 25 års effektgaranti, 80% garanteras under 25 år i linjär kurva.
 • 50 års produktionsgaranti (producerar el i minst 50 år)

Produktegenskaper

Almänna produktegenskaper

 • Effekt: 250-270 W per panel
 • Storlek (LXBXH): 1665X991X43 mm
 • Modulens yta: 1,65 m²
 • Vikt: 19 kg
 • Nuvarande kapacitet är 100 MW per år.

Elektriska egenskaper (per panel)

 • Klassificering bypass-diod: 12 (A)
 • Max. seriesäkring: 12 (A)
 • Begränsad backström : 20 (A)
 • Modulens serieresistans: 305 (m_)
 • Temperaturklasser (enligt TÜV:s mätningar)
 • Celltemperatur vid nominell drift (NOCT): 47,5 (°C)
 • Temperaturkoefficient (Pmpp): –0,382 (% / K)
 • Temperaturkoefficient (Voc): –0,320 (% / K)
 • Temperaturkoefficient (Isc): 0,077 (% / K)
 • Temperaturkoefficient (Isc): 0,077 (% / K)