Pressmeddelande - Bevego fortsätter att expandera

07 maj 2019

Bevego förvärvade samtliga aktier i Ventilationsplåtslagaren Rolf Bengtsson AB (VP) den 30 april i år, vilket innebär att VP får en starkare säljorganisation och ökade resurser för fortsatt utveckling av sortiment och produkter.

Från och med 1 maj kommer verksamheten i VP att fusioneras in i Bevego för att underlätta för våra kunder, leverantörer och anställda.

Kunderna kommer att ha kvar samma kontaktperson och det kommer fortsatt vara lika lätt att lägga beställningar och få samma goda service som alltid. Produktionen sker likt tidigare i samma lokaler på Almviksvägen 41 i Vintrie.

”För min del som tidigare delägare i VP så känns det här steget väldigt naturligt och jag är övertygad om att vi tillsammans med Bevego kan bli en ännu bättre partner till Er”, meddelar Mikael Bengtsson (tidigare VD och delägare på VP), numera platschef på Bevego VentCenter i Malmö.


”För Bevegos räkning innebär detta ytterligare ett steg i rätt riktning för att stärka vår position på marknaden inom affärsområde ventilation och vidareutveckla vår produktionsverksamhet inom rektangulära kanaler i region syd. Det gläder mig att vi utökar vår servicegrad och blir än mer tillgängliga för våra kunder”, berättar Peter Hamberg (VD på Bevego)