36 takkupor kräver traditionell hantverksskicklighet

15 september 2021

Bevego har under lång tid levererat material inom teknisk isolering till företaget KAEFER. I början av 2020 satsade KAEFER på en ny avdelning i Mariestad som bland annat innefattade byggnadsplåtslageri. Det gjorde att Bevego fick möjlighet att börja leverera byggplåt, och tack vare en lyckad leverans under ett mycket komplicerat läge på marknaden kan samarbetet nu utvecklas.

“Innan vi skulle dra igång projektet Fältskären i Skövde var det kris på marknaden och det var i princip omöjligt att få tag på plåt. Tack vare att Kenneth Karlsson på Bevego var om sig och kring sig lyckades han på något sätt få tag på de 2000 kvadratmeter plåt som vi behövde. Det gjorde att vi över huvud taget kunde genomföra detta projektet. Jag har inte använt Bevego i så här stora projekt tidigare men det kommer jag att göra nu.” säger Jimmy Järlesand som är avdelningschef på KAEFER. 

 

Vecka 37_Faltskaren Skovde_bild 1.jpg

Kenneth Karlsson, Bevego och Jimmy Järlesand, KAEFER. 

 

Unikt fokus på nya avdelningen 

1999 började Jimmy som plåtslagare och sedan dess har han samlat på sig erfarenhet inom både plåtslageri och teknisk isolering. I januari 2020 började Jimmy på KAEFER som avdelningschef för att bygga upp en helt ny avdelning i Mariestad. KAEFER har över 30 000 medarbetare i hela världen, med olika grenar och affärsområden. Störst fokus ligger på teknisk isolering och byggnadsställning inom industrisektorn. 

Den nya avdelningen i Mariestad har ett unikt fokus som samlar både ställningsmontage, byggnadsplåtslageri, måleri och teknisk isolering under ett och samma tak. Så vitt Jimmy vet finns det inget annat företag i Sverige som arbetar på detta sätt. Inte heller någon annan avdelning inom KAEFER.

“Det är en oslagbar kombination! Vi själva får bättre kontroll över kostnader, vi kan också göra tidsplanen själva och lägga upp arbetet på det sätt som passar oss bäst. När vi behöver höja en ställning slipper vi ringa in ytterligare en firma, vi sätter bara igång att höja. Våra kunder ser fördelarna med att anlita samma firma för till exempel ställning och plåtslageri, eller ställning och måleri. Vi har vunnit upphandlingar på att det är kostnadseffektivt och enkelt med en och samma entreprenör till flera kategorier av arbeten.” säger Jimmy. 

 

Vecka 37_Faltskaren Skovde_bild 2.jpg

Det pågående projektet på Fältskären i Skövde. 

 

Från 0-35 personer på 1,5 år 

När Jimmy startade upp avdelningen i handplockade han 12 personer utifrån som var med från start. Idag, ca 1,5 år senare är de 35 medarbetare på KAEFER i Mariestad. De har stort fokus på säkerhet i alla grenar och Jimmy har bara anställt personer som är proffs inom sina områden. Teamet på 35 personer har ca 40 små och stora projekt igång hela tiden.

Att bygga upp en ny avdelning med nytt arbetssätt har varit en utmaning, dessutom under en pandemi som gjort situationen mer osäker. Jimmy berättar att huvudvärken varit framme många gånger, men säger att det är tack vare alla duktiga medarbetare som det har varit möjligt. Arbetsledarna har själva direktkontakt med kunderna och tar hand om dem på bästa sätt, vilket gjort det enklare att växa så snabbt. Jimmy hänvisar till ett citat av Richard Branson som passar bra in på teamets arbetssätt.

“Om du tar hand om dina medarbetare så kommer de ta hand om dina kunder.” - Richard Branson 

 

Vecka 37_Faltskaren Skovde_bild 3.jpg

Plåtslagarna Tim och Jonathan arbetar på Fältskären. 

 

Projekt Fältskären i Skövde 

KAEFER i Mariestad tar sig an många olika typer av uppdrag, de har service inom alla grenar och gör både nyproduktionsprojekt och renoveringar. Just nu arbetar de på kvarteret Fältskären i Skövde. Fältskären är en byggnad från tidigt 1900-tal som tidigare tillhört militären och inhyst ett militärsjukhus. Nu är byggnaden omgjord till 39 studentlägenheter och ägs av Skövdebostäder. 

“Fältskären är en byggnad som renoverats i omgångar, just nu pågår en fönsterrenovering samtidigt som vår takrenovering rullar på. I kalkylstadiet fick vi förfrågan om att lägga ett anbud. Vårt koncept där vi gör allt från ställningsmontage till plåtarbetet tror jag var en bidragande faktor till att vi fick uppdraget.” säger Jimmy. 

I slutet av april drog arbetet på plats igång, och det kommer att pågå ända in på nästa år. Taket är ett valmat tak med 36 stycken runda kupor i en brant lutning. På den mer plana delen av taket är det fullt med skorstenar, ränndalar och andra detaljer. De stora grejerna som till exempel fotrännor görs på verkstaden i Mariestad, annars går allt annat att lösa i den mobila verkstaden på Fältskären. 

Vecka 37_Faltskaren Skovde_bild 4.jpg

Arbetet är påbörjat på den sluttande delen av taket. Efter det byts plåten ut på takets plana ovandel. 

 

Bevego levererar plåt från Plannja 

I projektet används 2000 kvadratmeter med mörkgrå PLX-plåt från Plannja. Även taksäkerheten är levererad av Bevego och kommer från CW Lundberg. Trots att det var mycket svårt att få tag i plåt lyckades Bevego lösa materialet till projektet, och för att vara säkra på att all plåt skulle kunna levereras beställdes allt på samma gång. I princip allt material är nu levererat till Fältskären, en del till verkstaden och en del till arbetsplatsen. 

“Om det dyker upp något som gör att vi måste komplettera med material så ringer jag Kenneth, och när inte jag ringer honom så ringer han mig. Han är bra på att stämma av och se så att allt är okej. Tidigare handlade vi plåt av lokala aktörer, men även om Trollhättan med närmaste Bevegofilial ligger en bit bort kommer vi fortsätta handla där.” säger Jimmy.  

 

Stålplåt av extra mjuk kvalitet med GreenCoat-beläggning 

“När Bevego skulle sätta ihop en offert för Fältskären kontaktade de oss på Plannja. Vi tog fram ett förslag på vilket material som skulle användas och gav en prisuppgift. Kravbilden är ofta densamma i denna typ av projekt, det ska vara ett material som är enkelt att forma och det ska vara en så kallad GreenCoat-beläggning. Här rekommenderade vi en PLX-plåt, en mjukare stålplåt som också går under benämningen EMK (extra mjuk kvalitet). Materialet passar denna typen av avancerat hantverk.” säger Johan Salomonsson som är säljare på Plannja. 

GreenCoat Pro BT är en beläggning som görs av vegetabiliska oljor och ersätter den klassiska beläggningen av fossila oljor. GreenCoat ger en betydligt mer miljövänlig plåt, och det är något som Plannja arbetar för att sprida kunskap om. De utbildar bland annat arkitekter kring fördelarna med att föreskriva GreenCoat i sina projekt. Förutom att inga fossila oljor används skapas en betydligt bättre arbetsmiljö under tillverkningsfasen. Johan berättar att de vegetabiliska oljorna till och med gör att tillverkningen luktar popcorn. 

Vecka 37_Faltskaren Skovde_bild 5.jpg

På denna kupa är plåtarbetet helt färdigt, nu är det bara fönsterglas som saknas.  

 

All tillverkning sker i Sverige 

“Något som vi är mycket stolta över på Plannja är att alla steg i tillverkningen av vår plåt sker här i Sverige. Man bryter Malmen i Kiruna och transporterar den till SSABs masugn i Luleå. Där gör man stora stålstycke, lika stora som en järnvägsvagn som sedan fraktas med tåg ner till SSAB Tunnplåt. Där valsas styckena till tunnplåt som sedan skickas till Finspång för lackering, och sedan till Plannjas lager i Järnforsen.” berättar Johan. 

 

Ett avancerat plåtslageriarbete 

Fältskären i Skövde är en gammal byggnad där taket är gjort på gammalt vis. KAEFER lägger det nya taket på samma sätt vilket kräver stor hantverksskicklighet av plåtslagarna. Det är inte ofta man som plåtslagare har möjlighet att arbeta med denna typ av avancerade tak. Bortsett från fastigheter i storstäderna finns det nästan bara kyrkor som har så här avancerade tak. Plåtslagarna på KAEFER tycker att arbetet på Fältskären är mycket roligt, detta är plåtslageriarbete på riktigt! 

“KAEFER i Mariestad har växt så otroligt mycket de senaste 1,5 åren så nu måste vi nog försöka landa lite. Inte för att jag strävar efter lugn och ro för det blir det aldrig, men en mer utplanad verksamhet kan vara fördelaktigt ett tag. Nu har vi arbetat oss in på marknaden, alla i Mariestad som inte vet var KAEFER är har definitivt missat något!” säger Jimmy med ett skratt.

 

Vecka 37_Faltskaren Skovde_bild 6.jpg

Projektet innefattar totalt 36 stycken takkupor. 

 

KAEFER Sverige 

På ca 3 år har KAEFER i Sverige expanderat från ca 60 medarbetare till ca 110. Förutom att etablera sig i Mariestad har de även öppnat en ny filial i Grums. Tillsammans med filialen i Stenungsund innebär det att företaget nu finns på tre platser i Sverige. KAEFER är ett företag att räkna med, som lever efter sitt motto “when it counts, count on us”