Bevego antar transportutmaningen från Fossilfritt Sverige

25 augusti 2021

Fossilfritt Sverige ligger bakom transportutmaningen med syfte att minska koldioxidutsläppen från inrikestransporter i Sverige. Bevego arbetar med att tillgängliggöra produkter för sina kunder, och två tredjedelar av produkterna körs ut med bil vilket gör att verksamheten kräver ett stort transportarbete. För Bevego var det ett naturligt steg att anta transportutmaningen.

Vecka 34_transportutmaningen_bild 1.jpg

Ett initiativ av regeringen 

Fossilfritt Sverige är ett initiativ som togs av regeringen år 2015, innan FNs stora klimatmöte i Paris. Fossilfritt Sverige har en roll mellan näringslivet och politiken för att hitta gemensamma vägar framåt och arbeta för att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder. Detta är ett initiativ som samlar företag, kommuner, regioner och organisationer. 

 

Fossilfria inrikestransporter senast år 2030

Inom Fossilfritt Sverige finns också ett antal utmaningar för att komma framåt med arbetet genom konkreta mål. En av dessa utmaningar är transportutmaningen och denna har nu Bevego blivit en del av. De företag och organisationer som antar utmaningen har som mål att endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter senast år 2030. 

“För oss på Bevego var det ett naturligt steg att delta i transportutmaningen. Genom transportutmaningen planerar vi för att alla våra inrikestransporter ska ske utan fossil inblandning till 2030. Det är ett konkret mål att arbeta mot och jag är väldigt optimistisk till att vi kommer klara det, vi är redan en bra bit på väg.” säger Fredrik Leyon som är logistikchef på Bevego. 

Vecka 34_transportutmaningen_logotyp.png

Syftet med transportutmaningen

Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045, och målet för inrikes transporter (ej flyg inräknat) är att sänka utsläppen av växthusgaser med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. I detta sammanhanget krävs att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ för att transporten ska räknas som fossilfri, vilket är i enlighet med EUs förnybarhetsdirektiv. De drivmedel som idag lever upp till dessa krav är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95.

Syftet med transportutmaningen är att sätta press på politiker att skapa bättre förutsättningar för näringslivet att ställa om, och att få producenter av förnybara alternativ att våga satsa på utveckling. Genom denna utmaningen vill man också inspirera andra företag och organisationer till förändring, och lyfta fram aktörernas klimatmål. 

“Denna transportutmaning kan också bli en viktigt faktor i upphandlingar med större transportörer. De vanliga faktorerna som service, pris och kvalitet är så klart viktiga att bedöma när vi upphandlar transporter, men vi tittar även på hur långt företag kommit i sitt hållbarhetsarbete och det är stor skillnad jämfört med några år tillbaka.” säger Fredrik.

 

Tung last och långa rutter 

Som ett steg i att ha fossilfria transporter 2030 testar Bevego i Karlstad att ersätta vissa av sina transporter med en ellastbil. Det kan bli en tuff utmaning eftersom att turbilarna oftast lastas mycket tungt och går långa slingor. Detta kommer du kunna läsa mer om i BevegoNytt framöver. 

“Det som ligger närmast till hands för att minska koldioxidutsläppen är att byta till biodiesel, till exempel HVO100. Biodiesel gör att koldioxidbelastningen går ner med 85% jämfört med vanlig diesel, och betraktas som fossilfri. Vi har redan bytt till HVO100 i flera av våra turbilar. Efterfrågan på biodiesel kommer att blir stor och tillgången kommer minska, därför behöver man titta på andra alternativ. Nu tror många på biogas och vätgas, och det är även där ellastbilen kommer in i bilden. Dock är inte tekniken riktigt framme än när det gäller lång och tung trafik, men det är viktigt att pröva gränserna för vad som är möjligt” säger Fredrik. 

 

Inspirera andra 

Ett syfte med transportutmaningen är att inspirera andra att sätta upp mål att arbeta mot. På fossilfrittsverige.se/utmaningar/transportutmaningen ser du vilka företag som deltar i utmaningen, och är det något namn du saknar kan du tipsa dem om att vara med. Jobbar vi tillsammans kan vi ha ett klimatneutralt Sverige 2045.