Bevego lanserar unik imkanal och förändrar branschen

23 december 2020

Under september lanserade Bevego en helt ny imkanal. Den är tillverkad på ett unikt sätt som gör den lättare och säkrare om en brand skulle uppstå. Dessutom vill Bevego förändra branschen genom att införa standardstorlekar på rektangulära ventilationskanaler. Produktionschef Johan Sahlqvist berättar varför i detta reportage.

Imkanal_Bild 1.jpg
Vad är en imkanal?

Imkanalen är den ventilationskanal som krävs i ett utrymme avsett för matlagning, så som restauranger, skolkök och lägenhetskök. Det är imkanalen som leder bort luft från köket, och eftersom att ett kök skiljer sig mycket från andra utrymmen ställs det höga krav på imkanaler. 

Tidigare avsåg begreppet imkanal all frånluftsventilation från utrymmen där vattenånga behövde ventileras ut, till exempel badrum och tvättstugor. Idag är det endast den kanal som sitter i anslutning till matlagning som kallas för imkanal. 

Branschrekommendation Imkanal 2012:2

År 2015 kom den senaste utgåvan av Branschrekommendation Imkanal 2012, för dig som är intresserad av att läsa mer kan du ladda ner den på imkanal.se. Den har arbetats fram av en mängd olika institut, riksförbund, organisationer och företag, bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Branschrekommendationen underlättar för beställare att ställa relevanta krav på imkanalsystemet och kan användas som utformningsunderlag för installation eller byggnation av imkanaler. Det kan också användas vid ombyggnad eller ändring av imkanaler. Alla Imkanaler som Bevego arbetar med följer och lever upp till kraven i Branschrekommendation Imkanal 2012:2. 

Fett i imkanaler är en stor brandfara 

Eftersom att en imkanal leder bort förbrukad luft och matos från ett kök utsätts den för fett från matlagningen som fastnar inuti kanalen. Eftersom att fett är lättantändligt är detta en brandfara och en stor faktor att ta hänsyn till vid framtagning av en imkanal. 

Oavsett var i köket en brand skulle starta är risken stor att den sprids till imkanalen, där fattar fettet snabbt eld och gör att branden sprids ännu längre in i kanalen. En brand i en imkanal blir ofta våldsamt intensiv och utsätter imkanalen för stora påfrestningar. År 2010 gjorde Imkanalsgruppen provningar av tre olika imkanaler som då var vanliga, för dig som vill se hur kanalerna reagerade finns testerna på imkanal.se.

Helt unik imkanal från Bevego 

Den rektangulära imkanal som Bevego tagit fram är helt unik. Plåten är bockad på ett sätt som gör att flänsen blir integrerad i plåten och därför behöver en separat fläns inte svetsas fast. Detta medför en stabilare imkanal som består av färre delar och som kan tillverkas av tunnare plåt, och blir därmed lättare. Eftersom att denna nya imkanalen med bockade flänsar blir stabilare står den emot brand ännu bättre än Bevegos tidigare kanaler. 

Efter att ha arbetat med två olika imkanaler i sitt sortiment ville Bevego fokusera på en produkt och samtidigt utveckla den absolut bästa imkanalen på marknaden. En produktutvecklingsgrupp med medarbetare på Bevego sattes ihop och arbetet mot den bästa imkanalen började. Johan Sahlqvist är sedan i somras produktionschef på Bevego, men när detta projekt påbörjades arbetade Johan som utvecklingschef och ledde arbetet. 

“Vår nya imkanal lanserades på marknaden bara för någon månad sedan, detta är resultatet av ett arbete som vi i projektgruppen gjort under de senaste två åren. Vi har träffats någon gång i månaden för att titta på befintliga produkter på marknaden, gå igenom alla de idéer som dök upp, göra beräkningar och kontinuerligt utveckla den nya produkten. Det var viktigt för oss att göra detta på ett dokumenterat sätt.” säger Johan. 

Hittills har det inte funnits några standardmått i branschen utan de har tillverkas på beställning utifrån kundens egna mått. Nu satsar Bevego på att göra en stor förändring i branschen och ändra på detta fenomen genom att införa standardstorlekar. Självklart kommer man ändå kunna beställa rektangulära kanaler i valfritt mått, precis som vanligt. 
 

“Detta är något vi testar i hopp om att kostnadseffektivisera och korta ner leveranstiden. Om fler och fler väljer att arbeta med våra standardstorlekar kan vi producera större volymer, vi kan lagerhålla kanaler och vi kan effektivisera vår produktion. Detta skulle verkligen gynna både oss och våra kunder.” säger Johan som tagit fram de nya standardmåtten.
 

Nu arbetar Bevego för att få ut informationen till beställare och vänja kunden vid den nya standarden. Arean av de nya standardmåtten motsvarar arean av de cirkulära kanalernas standardstorlekar. Om man är van vid att räkna på cirkulära kanaler kan man enkelt översätta arean till de rektangulära. Höjden på de rektangulära kanalerna är i många fall hälften av höjden på den cirkulära kanalen med motsvarande area. 
 

Levererar en helhet
 

“Jag upplever att våra kunder uppskattar att vi kan hjälpa till med ett komplett kanalsystem till deras projekt, och att vi levererar en helhet. På Bevego är vi bra på både cirkulära och rektangulära kanaler, och imkanaler av båda varianterna. Vi vet vad olika certifieringar innebär, vad branschstandarden kräver och vad de olika brandklasserna säger. Man är varmt välkommen in till någon av våra filialer om man vill veta mer eller ha hjälp med ventilationskanaler.” säger Erik Grune, KAM inom rektangulär ventilation.