Bevego utmanar ny ellastbil med tungt gods

27 oktober 2021

I oktober anlände den efterlängtade ellastbilen från Scania till LBC Frakt för att sättas i trafik för Bevego. Detta är ett helt unikt projekt där Bevego, LBC Frakt och Scania testar vad som är möjligt kring transporter på el. Om Bevegos tunga och långa transporter kan utföras med en ellastbil, samtidigt som den goda servicen bibehålls, tas ett viktigt steg mot fossilfria transporter.

Bevegos 33 filialer runt om i Sverige använder totalt 36 stycken lastbilar i sin verksamhet i olika storlekar. Både lastbilar och chaufförer hyrs in, och filialen i Karlstad som dagligen använder två lastbilar köper dessa tjänster från LBC Frakt. Som vi skrivit om i BevegoNytt tidigare deltar Bevego i Transportutmaningen som startades av Fossilfritt Sverige. Där kunde man läsa att Bevego redan bytt ut sitt fossila bränsle mot biobränslet HVO100 i flera av lastbilarna.  

 

Går mot fossilfria transporter 

Genom att nu använda en lastbil som helt drivs på el tar Bevego nästa steg mot fossilfria inrikestransporter till 2030. Bevego som arbetar med byggplåt, ventilation och teknisk isolering kör mycket tunga leveranser varje dag. Turbilarna kör ut materialet till kundernas arbetsplatser runt om i regionerna, och rutterna kan bli långa. 

De tunga transporterna ihop med de långa turerna har gjort det svårt att övergå till lastbilar som bara går på el. Efter en viss tid ska lastbilen ska laddas, det måste då finnas tillgång till laddstationer och varje leverans måste komma fram på utsatt tid. Det är av största vikt att allt material levereras till arbetsplatserna i rätt tid, annars kan ett bygge stanna av helt och både tid och pengar går förlorade. 

 

Företag som utmanar

LBC Frakt i Karlstad är ett transport- och maskinföretag i framkant. De vill utmana fordonsindustrin och visa på att även de tuffaste transporterna går att utföra på el. När de började arbeta på detta projekt blev Bevego tillfrågade som partner. Bevego hade de förutsättningarna som LBC Frakt ville utmana med en ellastbil. En av de lastbilar som Bevego hyr från LBC Frakt idag kommer att ersättas med denna nya ellastbilen från Scania. 

 

Vecka 43_ellastbilden_bild 1.jpg

 

Ellastbilen från Scania 

Lars Reinholdsson är VD på LBC Frakt och har i detta projekt arbetat tillsammans med Scania för att ta fram en lastbil anpassad utifrån förutsättningarna. Lastbilen som nu levererats är den enda serietillverkade i sitt slag, och om detta blir ett lyckat projekt finns förutsättningarna att ta in fler i tillverkningen. Denna lastbil kan nu köra 25 mil på en laddning, och kan lasta upp till 7 ton.

“Vi på Bevego lägger stora summor på transporter varje år. Att köra denna ellastbilen kommer göra att våra kostnader per dag går upp något men det är vi beredda att betala, detta är en långsiktigt satsning. Det kommer krävas mer planering för att det ska fungera med laddning av lastbilen samt chaufförens raster, och vi är väldigt noga med att inte tumma på servicen mot våra kunder.” säger Fredrik Leyon som är logistikchef på Bevego. 

 

Snabbladdning hos LBC Frakt 

För att detta projektet ska vara genomförbart är tillgången till en laddstation en nödvändighet. Tillsammans med Karlstad kommun har LBC Frakt installerat en station för snabbladdning i anslutning till deras anläggning. Passande nog ligger Bevegos filial inte långt härifrån. 

Härifrån kommer chauffören av den nya lastbilen att utgå, vid behov kommer han också återvända hit mitt på dagen för att göra en snabbladdning samtidigt som lunchen intas. Med denna snabbladdning laddas lastbilen fullt på bara 45 minuter. Eftersom att bilen kommer 25 mil på en full laddning kan nu turbilen lägga en rutt på max 25 mil på förmiddagen och 25 mil på eftermiddagen. 

Här via länken kan du se när lastbilen är ute på en premiärtur: https://youtu.be/GeNeWpyahkY

Servicen i fokus 

“Vi är ett företag som vill satsa på nya tekniker, som dessutom är hållbara. Men för oss är det otroligt viktigt att vi bibehåller samma eller bättre service när vi övergår till denna nya teknik. Vi kommer att testa och sedan utvärdera, och visar det sig att transporterna med ellastbil inte fungerar i dagsläget kommer vi att avbryta. Självklart tror vi att detta är möjligt, annars hade vi inte gett oss in i det.” säger Fredrik.

 

Invigning den 28 oktober

Invigningen av lastbilen sker i Karlstad den 28 oktober och det är stort intresse kring eventet. Många vill höra mer om hur Scania, LBC Frakt och Bevego antagit utmaningen kring att göra tung trafik fossilfri, och hur resten av branschen kan dra nytta av detta. Under invigningen kommer lastbilen att döpas, och vi kan nu avslöja att hon kommer att heta EL-Louise.