Brand- och kylisolering var årets tema

20 oktober 2021

Den 14 oktober gick årets upplaga av IF-mässan av stapeln. Det var Isoleringsfirmornas Förening som traditionsenligt bjöd in till medlemsträff med föreläsningar och mässa. 120 personer inom teknisk isolering, både entreprenörer och leverantörer samlades på Hasselbacken i Stockholm, och Bevego var på plats för att vara en del av dialogen inom teknisk isolering i Sverige.

“Vi som arrangörer är fantastiskt nöjda med dagen. Vi hade fått in önskemål från flera medlemmar om att ha en fysisk träff i höst, så vi är otroligt glada att vi kunde genomföra eventet. Det var mycket bra uppslutning från både medlemmar och stödmedlemmar samt materialproducenter. Efteråt fick jag mail och telefonsamtal från deltagare som ville visa sin uppskattning, det känns jättekul!” säger Johan Sjölund som är verksamhetschef på Isolerfirmornas Förening och arrangör av eventet. 

Vilka är Isoleringsfirmornas Förening? 

Isoleringsfirmornas Förening är den svenska branschföreningen för företag som arbetar inom teknisk isolering. Föreningen arbetar dels med att vidareutbilda sina medlemsföretag och att stötta medlemmarna i diverse utmaningar som de ställs inför i sin vardag. Isoleringsfirmornas Förening arbetar också för att branschen ska hålla en hög nivå i Sverige, och belyser frågor kring till exempel smarta och energieffektiva byggnader.

 

Medlemsträff 2021

Tidigare år har detta event genomförts i samband med föreningens årsmöte, men eftersom årsmötet 2021 hölls digitalt via teams under våren var det andra frågor som togs upp vid denna medlemsträff. Det var en gedigen agenda med aktiviteter som drog igång på förmiddagen. Först spenderades tid på mässan där utställare stod redo att svara på frågor från nyfikna besökare. 

 

Vecka 42_IFmässa_bild 1.jpg

 

Bevego på IF-mässan 

“På förmiddagen och vid pauser fanns det tid för alla besökande isoleringsentreprenörer att prata med oss leverantörer, och det blev en väldigt social mässa. Det var så roligt att träffa personer man inte sett på så länge, det var efterlängtat att få genomföra en mässa och träffas på riktigt, inte bara digitalt.” säger Michael Hjoberg som är affärsområdeschef inom teknisk isolering på Bevego. 

Vi på Bevego hade tagit med oss två produkter som vi visade upp på mässan, en av dessa var Kooltherm från Kingspan. Kooltherm är en mycket energieffektiv rörisolering med lambdavärde 0,025 W/m°C (vid 50°C). Detta gör att man ofta kan välja tunnare isolering av Kooltherm än med traditionell rörisolering. Kooltherm rörskålar har dessutom låg vikt (densitet 37/kg/m3) som minskar risken för belastningsskador.

Vi hade också med oss brandtätning från varumärket Graft. Representanter från företaget Polyseam som ligger bakom varumärket Graft deltog på mässan tillsammans med oss vilket var extra roligt. Vill du läsa mer om brandskydd från Graft har vi skrivit om det i reportaget “GRAFT Handbok förenklar valet av brandskydd”. 

 

Vecka 42_IFmässa_bild 2.jpg

 

Föreläsningar inom brand- och kylisolering 

Efter lunchen var det dags att ta del av föreläsningar på dagens tema brand- och kylisolering. Först ut var Tomas Fagergren från Brandskyddslaget som föreläste om brandisolering. Sedan fick vi lyssna till Jan-Erik Nowacki från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP), och därefter delade Johan Gustafsson från TyMa Consult AB med sig av information gällande branschstandarden för teknisk isolering (BTI). 

“Att årets tema, brand och kyla är varandras ytterligheter gjorde dagen lite extra spännande. Dessa områden har helt olika problemställningar. Jan-Erik pratade om fukt och kondens ihop med energibesparingar, medan Tomas pratade om att standarden SS-EN 1366-1 är svår att efterleva. Isoleringsentreprenörer är ansvariga över brandisoleringen, men kommer ofta in i ett projekt när ventilationskanalerna redan är upphängda. Finns det då inte utrymme att installera korrekt brandisolering så skapas ett moment 22. Detta gick Tomas djupare in på.” säger Johan. 

“Jan-Erik gjorde en intressant jämförelse, han ställde isolering av installationer i jämförelse med isolering av väggar och tak. I allmänhet isolerar man väggar och tak väldigt väl, medan det på grund av platsbrist ofta är för tunn teknisk isolering. Byggnaden blir då inte så energieffektiv som den skulle kunna vara. I föreningens remissvar inför AMA VVS & Kyla 22 föreslås bland annat att återinföra en tabell gällande platsbehov för isolerade ventilationskanaler. Att få tillräckligt utrymme för teknisk isolering är fortsatt ett mycket aktuellt ämne.” säger Michael. 

 

Vecka 42_IFmässa_bild 3.jpg

 

Uppdaterad lathund till branschstandard 

Branschstandard Teknisk Isolering (BTI) lanserades i mars 2020, och i februari 2021 kom en lathund till BTI. Det har gjorts uppdateringar i lathunden under året och senaste utgåvan är daterad oktober 2021. Johan Gustafsson hjälpte till att reda ut betydelsen av detta under sin föreläsning. Standarden är framtagen för att underlätta för hela bygg- och främst VVS-branschen att göra rätt gällande teknisk isolering, vilket i sin tur kommer leda till mer hållbara och klimatsmarta byggnader. Denna nya branschstandard blev dessutom nominerad till årets innovation 2020 av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). 

“Denna branschstandard är innovationsdrivande och öppnar upp för fler innovationer i branschen. Man kan se branschstandarden som en utmaning till återförsäljare och materialproducenter, och en uppmaning att tänka utanför denna boxen som vi levt i. Ambitionen är att få fram fler innovationer inom teknisk isolering, det finns till exempel mycket alternativa produkter utanför Sverige. Områden att innovera skulle till exempel kunna vara energibesparing eller installationsutrymme.” säger Johan. 

 

Vision 2025 

Under eftermiddagen höll Johan Sjölund i punkten Vision 2025, och det som är högst upp på agendan för alla i branschen är kompetensförsörjning. Eftersom att Isoleringsfirmornas Förening finns till för sina medlemmar är det just medlemmarna som stakar ut vägen för föreningen. Alla närvarande medlemmar röstade i de aktuella frågorna, och stort fokus låg på hur man ska arbeta framåt för att få fler att välja yrket som isolerare.

Isoleringsfirmornas Förening driver själva en utbildning i Örnsköldsvik, Stockholm, Göteborg och Malmö, och har en nära dialog med Skolverket. Föreningens styrelse är mycket aktiv och försöker hela tiden hitta nya vägar framåt. En kort film har tagits fram för att sprida information om yrket, och denna film hade premiärvisning under mötet. Kompetensförsörjning var ett ämne som fortsatte att diskuteras flitigt i pauser och under middagen.  

 

Här på ifskolan.se kan du se filmen: ifskolan.se/jobba-med-teknisk-isolering/ 

 

Mötet avslutas 

För de som ville fortsatte kvällen med middag och föreställningen GES - Stanna världen en stund på Cirkus. Här förenade man nytta med nöje på bästa möjliga sätt! 

“Jag tycker att denna dagen är ett mycket bra forum för hela branschen. Vi på Bevego vill verkligen vara med och stötta branschen och hjälpa till att driva utvecklingen inom teknisk isolering framåt. Bevego tackar för att vi fick delta, och träffa både nya och gamla bekantskaper.” avslutar Michael.