En hållbar arbetsfördelning på Uppsala Isolering

04 augusti 2021

Tony och Joachim kände varandra sedan tidigare och jobbade på Uppsala Isolering ihop. När Tony frågade Joachim om han ville bli delägare fanns ett krav, att Joachim tog hand om det administrativa. Ett mycket bra upplägg tyckte de båda! Sedan 2002 driver de Uppsala Isolering tillsammans och har en arbetsfördelning som gör att de inte behöver arbeta på kvällar och helger.

Ett väletablerat företag inom isolering 

Uppsala Isolering startades redan 1936 och är ett inarbetat namn i branschen. Tonys pappa Hans var anställd på företaget och Tony hade arbetat där till och från på lov och helger sedan han var 14 år. Det var i början av 90-talet, när Tony arbetat som snickare i 5 år som hans pappa frågade om de inte skulle köpa Uppsala Isolering tillsammans. Tony trivdes som snickare men tyckte att det verkade roligt att vara 25 år och driva eget företag, så på hösten 1990 tog han över företaget med sin pappa. 

 

Vecka 32_Uppsala Isolering_Bild 1.jpg

Joachim Karling och Tony Andersson som tillsammans driver Uppsala Isolering. 

 

En administrativ roll som utvecklar företaget 

År 2002 tog Joachim Karling över som delägare efter Hans. Joachim hade arbetat som isolerare under många år och det var vid ett tillfälle då Joachim bröt armen som han började sitta inne på kontoret och sköta pappersjobbet. Då blev det mer ordning och reda, och idag tycker Joachim att det är roligare att driva företag med allt vad det innebär, än att vara ute på fältet och isolera. 

Joachim och Tony har delat upp arbetet på ett sätt som får vardagen att fungera. Joachim sköter allt det administrativa arbetet från kontoret och Tony har ansvar ute på byggena och arbetar som isoleringsmontör tillsammans med deras 4 medarbetare. De strävar efter att kunna arbeta 7.00-16.00 och med detta arbetssätt går det oftast väldigt bra. 

“Visst händer det att Tony behöver jobba över några timmar eller att jag ligger och grubblar på något på kvällen, med det är sällan som jag och Tony behöver lägga kvällar och helger på arbete. Byggbranschen är lite föråldrad och många anser att det är lite fult att sitta på ett kontor, att pappersarbetet helst ska göras på kvällar men jag och Tony värderar att kunna vara lediga. Man hör ju om de som går in i väggen för att de jobbar jämt, och det är det inte värt.” säger Joachim. 

 

Vecka 32_Uppsala isolering_Docenten_Headerbild och bild 2.jpg

Bild: DP-bild. Projektet Docenten, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. 

 

Företagsutveckling i en föränderlig byggbransch 

Joachim drivs av att utveckla företaget och att arbeta med frågor som till exempel hur Uppsala Isolering ska växa som företag eller bli mer lönsamma. Dessa frågor påverkas också av faktorer utifrån, som till exempel lågkonjunkturer eller en pandemin, vilket gör Joachims arbete till en ännu större utmaning. Förutom att ha hand om personalfrågor, ekonomin och alla mail i inkorgen räknar Joachim på jobb och tar hand om upphandlingar med förfrågningar, genomgång och offert med mera.

Precis som i många branscher pressas priserna inom isolering, ju längre pris som sätts ju snabbare måste man arbeta för att vara lönsam. Det är en tråkig utveckling tycker Tony, men han trivs och tycker ändå att jobbet är roligt. Som Joachim uttryckte det, Tony vill helst vara ute och montera rörskålar. 

 

Fler isoleringsmontörer behövs ute på fältet 

“Nu tycker jag att mitt arbete är mycket roligare än vad jag tyckte i början. Då jämförde jag med att vara snickare som egentligen är ett mer spännande yrke. Idag tycker jag att det roligaste med mitt arbete är att träffa så mycket folk. Det är också skönt att kunna sitt arbete utan och innan, och att vara bekväm i rollen. Vi behöver fler isoleringsmontörer i Sverige, det är brist på isolerare och det är ingen som tänker att de ska utbilda sig till det, isolerare blir man av en slump.” säger Tony. 

Trots det kan man utbilda sig till isoleringsmontör vid yrkeshögskolan Movant som fokuserar på praktiska yrkesutbildningar med stort fokus på byggbranschen. Just nu har Uppsala Isolering en person i sitt team som är under upplärning och som håller på att utbilda sig till isoleringsmontör på Movant. 

 

Vecka 32_Uppsala Isolering_flanoren wallenstam_Bild 3.png

Bild: Wallenstam, illustration över Flanören. 

 

Docenten och Flanören är två pågående projekt 

Uppsala Isolering arbetar med olika typer av kunder och tar sig an både små och stora uppdrag. De kan vara allt från att bli inringd och behöva komma samma vecka, till att genomgå en upphandling för ett stort projekt som kräver framförhållning och flera månaders planering. Just nu arbetar Uppsala Isolering på två stora projekt där de går som underentreprenörer för GK Rör.

De två projekten heter Docenten och Flanören. Flanören är ett projekt av Wallenstam med 161 nya lägenheter som byggs i Rosendal i Uppsala, intill Torgny Segerstedts allé och Rosendals Torg. Rosendal har tidigare varit både militärt övningsområde och golfbana, men idag är området en omtyckt stadsdel som växer sig större och större mellan de två naturreservaten Stadsskogen och Kronparken. 

Området Rosendal har hög hållbarhetsprofil och det nya kvarteret Docenten ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver. Docenten byggs av TL Bygg på uppdrag av Stockholms Kooperativa Bostadsförening, det blir en huskropp med ett varierat antal våningar och totalt 122 lägenheter. Taket får en kombination av sedumvegetation och solceller, och värmen i byggnaden kommer att återvinnas både i ventilationsluft och i avloppsvatten från bad och kök. Målet för energiprestanda är en förbrukning på högst 52,5 kWh/kvm och år. (Källa Svensk Byggtidning 5/2020). 

 

Vecka 32_Uppsala Isolering_Docenten Innegard_MND AIX_bild 4.jpg

Bild: AIX Arkitekter, innergården på kvarteret Docenten. 

 

Energibesparing är en viktig fråga i branschen 

Teknisk isolering handlar om att göra byggnader så energieffektiva som möjligt. Att till exempel hålla inne värmen i rören med varmvatten, och hålla rören med kallvatten kylda. Detta görs genom att klä rören med isolering och det är tjockleken på isoleringen som styr hur effektivt värmen och kylan hålls inne.

En utmaning som Tony och kollegorna ställs inför ute på byggena är platsbrist, det finns inte alltid plats att isolera med den tjocklek som handlingarna kräver. Det försvårar arbetet för teamet som såklart vill leverera det bästa resultatet. Anledningen är ofta att det saknas kunskap om teknisk isolering hos de som ritar husen. När det blir platsbrist har det oftast inte funnits kännedom om hur tjock isolering som faktiskt krävs för att leva upp till den låga energiförbrukningen som byggnaden ska uppnå. 

Det kan också bero på att utrymmen för rör, som till exempel ett rörschakt i ett trapphus kan uppfattas som en överflödig yta och denna typ av extra kvadratmeter vill beställaren inte betala för. Det kan också bero på att de som monterar rören inte haft kunskap om hur tjock isolering de ska göra plats för runt rören. Tony hoppas på en ökad kännedom i branschen, om hur viktig den tekniska isoleringen faktiskt är för att uppnå energikraven i nyproduktionsprojekt. 

 

Drömkunderna är de befintliga kunderna

Uppsala Isolering är ett väletablerat företag och både Tony och Joachim har varit i branschen länge. De har ett rykte om sig att vara ett tryggt och stabilt företag där man vet vad man får. På frågan om vilka som är företagets drömkunder svarar Joachim att det är de befintliga kunderna. 

“Våra befintliga kunder är mycket värdefulla, vi vill ha en bra relation med dem och att de ska vilja återkomma till oss. Vi lär ju känna våra kunder och den personliga relationen där man vet var man har varandra är värdefull. Tyvärr är ju hela branschen prispressad så att våra uppdragsgivare kan inte alltid välja utifrån relation utan tvingas att gå efter pris.” säger Joachim. Även när det kommer till material spelar de pressade priserna en roll.  

 

En personlig relation med sina samarbetspartners 

“Precis som mot våra uppdragsgivare värderar vi en personlig relation med våra leverantörer. Vi handlar mycket av vårt material från Bevego, där är servicen mycket bra och allting ordnar sig alltid. Om det är något som vi vill ge feedback på så tar Bevego till sig det, och eftersom att de har direktkontakt med tillverkarna så kan vår feedback komma fram till rätt ställe.” säger Tony. 

Uppsala Isolering håller till på Palmbladsgatan i Uppsala och därifrån tar det endast 4 minuter med bil till Bevegos filial. Tony berättar att när de arbetar med projekt i centrala Uppsala är det extra smidigt att handla av Bevego, eftersom att det är så enkelt att åka inom filialen och hämta upp beställningar med material innan man åker vidare till bygget.