Energibesparande pilotprojekt med idel nöjda parter.

04 mars 2012

I Partille utanför Göteborg har det kommunala fastighetsbolaget Partillebo nyss genomfört första fasen av ett projekt där man energisanerat fastigheter från miljonprogrammet. Till ventilationsdelen valde de att använda HITAC Interiör, en lösning som Bevego tillsammans med Hallströms har tagit fram för just äldre fastigheter med behov av ventilationsförbättringar.

Partillebo ville öka kvaliteten på hyresgästernas boendemiljö och sänka energikostnaderna i området Oxled, ett bostadsområde med lägenheter byggda 1969. De hittade en artikel om HITAC Interiör, ett patenterat system för inklädnad av kanalsystem, och blev intresserade av den estetiska lösningen. – Många fastigheter som byggdes under miljonprogrammet på 1960- 70-talen har bara frånluft. Med dagens höga ventilationsoch energikrav finns nu ett stort behov att komplettera dessa med tilluft säger Affärsområdeschef Ventilation på Bevego. Vi förde en dialog med Hallströms som resulterade i HITAC Interiör, en tids- och kostnadseffektiv lösning med stor potential att fylla just detta behov.

PILOTPROJEKT MED UTVECKLING

Ventilationsprojektet omfattar installation av ett FTX-system som ska ge en jämn tillförsel av frisk och filtrerad luft till alla lägenheter. Eftersom det är första gången HITAC Interiörsystemet installeras i Sverige är Oxled ett pilotprojekt för alla inblandande. Partillebo bestämde sig för att börja med ett provhus där det finns 18 lägenheter, tvåor, treor och fyror. Den ledande montören från Aspens Ventilation AB, har utfört installationerna och berättar att han blivit överraskande positiv till HITAC Interiör, till hur det fungerar, hur smidigt det är att installera och hur tillmötesgående tillverkaren är. – Hallströms har funnits på plats och på så sätt har produkten kunnat utvecklas under monteringen. De har varit väldigt lyhörda och snabba på att åtgärda saker efter att vi upptäckt något som kunde ändras eller förbättras. Produkten är väldigt användarvänlig eftersom en person kan montera den själv och det krävs inga avancerade verktyg. Dessutom har den smarta inspektionsluckor om man skulle behöva komma åt eldosor och liknande bakom panelen, berättar han

HITAC_interior_monteringsserie.jpg

INLEDANDE SKEPSIS BYTTES MOT UPPSKATTNING

Innan projektet startades fanns en del skepsis från hyresgästerna som oroade sig för störande ljud, missprydande rör och långvarigt stök av arbetet. Men när installationen var klar var allt det negativa förbytt till uteslutande positiva omdömen. – De flesta säger att de fått väldigt mycket bättre luft, säger Aspens Ventilation AB som varit på plats under hela projektet och talat mycket med hyresgästerna. Generellt menar de att det inte alls blivit så illa som de befarat utan snarare tvärtom, de är väldigt nöjda med hela projektet. Flera har märkt av att kallraset från de gamla spaltventilerna är borta och många har poängterat hur tyst systemet är, berättar han. Under installationsarbetet kunde alla hyresgäster bo kvar, och vara på plats, i sina lägenheter. Själva arbetet tog endast en dag per lägenhet och då passade man också på att installera nya spisfläktar.

LEVERANS MED EXTRA SERVICE

Bevego i Göteborg har också varit mycket delaktig. – Det är spännande att vara med i ett pilotprojekt, säger de och berättar att de varit ute på arbetsplatsen oftare än under ett vanligt uppdrag. Där kan man direkt se hur processen går till och om man kan underlätta på något sätt. Bevego i Göteborg har levererat det mesta materialet till projektet, förutom HITAC Interiör har det också varit isolering, kanalsystem, spisfläktar och diverse monteringsmaterial. För att underlätta logistiken erbjöds Aspens Ventilation AB en temporär lagerplats i lokalerna vid Gasklockan. Därifrån har montörerna kunnat avropa material vid behov och då har Bevegos stadsbil direkt kört ut det till Oxled. – Vi har fått otroligt bra service av Bevego, säger Aspens Ventilation AB och är mycket nöjd med sin leverantör.

POSITIVA SIGNALER FRÅN FASTIGHETSBOLAGET

Ventilationsprojektet är en del av ett större byggprojekt i Oxled där man samtidigt glasar in balkonger och renoverar utrymmen som vindar och trapphus. I december ska Partillebo utvärdera första fasen av hela projektet genom att bland annat stämma av med hyresgästerna och mäta effekten. – Jag är verkligen jättenöjd med kanalerna, de blev till och med snyggare än jag förväntat mig, säger byggprojektledaren på Partillebo. Jag har svårt att tro att det kommer fram något negativt om ventilationen i utvärderingen för jag har inte hört något sådant alls hittills.

HITAC-banner.jpg