Efter 70 år i branschen fortsätter Engströms Isolering att utvecklas

14 oktober 2020

År 1950 startade Arthur Engström företaget Engströms Isolering. Arthur är farfar till Mats Engström som idag driver vidare företaget tillsammans med sin kusin Stefan Engström. I 70 år har företaget nu arbetat inom teknisk isolering med fokus på VS, kyla och industri. Engströms Isolering arbetar med projekt inom ett geografiskt område från Båstad till Ystad och har kontoret i Ramlösa i Helsingborg.

Engstroms_Isolering_bild 1.jpg
Malmö Live där Engströms Isolering har isolerat 25 000 meter rör. Foto: Adam Mörk

“Det är en udda bransch faktiskt, vi brukar säga att vi som arbetar med teknisk isolering är sist in och först ut. Byggbranschen har generellt sett ganska dålig koll på teknisk isolering. Vi kommer in i ett projekt när alla rören är på plats och innertaken ska upp, där emellan ska vi hinna isolera. Det är ofta väldigt tidspressat men det är också lite roligt att lösa olika situationer och utmaningar, man blir något av en problemlösare.” säger Mats Engström. 

Det blir dock allt mer vanligt att en beställare tar hjälp med frågor kring teknisk isolering redan i planeringsstadiet. De senaste åren har fokuset på hållbart byggande ökat och det höjer kraven på beställarna som behöver ta hjälp av konsulter för att få djupare kompetens inom området. Med många år i branschen och ett gott rykte har Mats fått i uppdrag att hjälpa till i flera byggprojekt för att öka kännedomen inom de nya reglerna och möjligheterna inom teknisk isolering. 

“Mycket förändrats när det kommer till hur branschen ser på hållbart byggande och vikten av att bygga på ett sätt som sparar energi, den största förändringen har skett bara de senaste 5 åren. Under dessa år har vi lagt mycket tid på att hjälpa våra kunder att anpassa projekten efter nya krav och att till exempel administrera alla certifikat som krävs i projekten.” säger Mats. 

Alla företag som arbetar inom teknisk isolering måste hänga med i utvecklingen för att möta de nya miljökraven inom byggbranschen. Det är Isolerfirmornas Förening som tillsammans med personer i branschen sätter upp regler och riktlinjer som ska gälla inom teknisk isolering, och ungefär vartannat år uppdateras dessa dokument. 
 

Engstroms_Isolering_bild 2.jpg
Mats Engström, VD på Engströms Isolering som drivs i tredje generation.

Det är beställaren som bestämmer vilken certifiering ett projekt ska sträva efter att uppnå. Det kan till exempel vara brittiska BREEAM, amerikanska LEED eller svenska Miljöbyggnad. Miljöbyggnad finns i de tre olika nivåerna brons, silver och guld och granskas av en tredje part vid namn Sweden Green Building Council. De olika certifieringarna påverkar alla yrkesgrupper i ett projekt, så även isoleringsfirmorna. 

“När beställaren satt certifieringsnivå får konsulter i uppdrag att föreskriva bygghandlingarna. Det händer ofta att material som är undermåligt föreskrivs på grund av att konsulterna inte har kollat vad branddokumenten säger eller vad certifieringen kräver för material. För att rätta till detta krävs mycket administrativt arbete som inte är så roligt, men jag tycker att utvecklingen går åt rätt håll och leder till något bra. Det är en lång process att få alla parter att ställa om till hållbart byggande och det ligger mycket jobb bakom omställningen som inte syns utåt.” säger Mats.

Inom teknisk isolering handlar hållbart byggande främst om att isolera bort värmeförluster och kylförluster för att göra en byggnad så energieffektiv som möjligt. Detta minskar byggnadens miljöpåverkan och sparar också pengar eftersom att driftskostnaderna minskar. Värmen och kylan stannar i rören och man slipper lägga onödiga resurser på att återställa temperaturen efter förluster på grund av dålig isolering.

På Engströms Isolering arbetar 12 montörer som dagligen är ute på olika typer av jobb. De tar sig an uppdrag som att isolera en liten pannkoppling till 25 000 meter rör i stora nyproduktionsprojekt. Mats tycker att en blandning av uppdrag är det allra bästa och han vill gärna arbeta med allt från det lilla till det stora. De större uppdragen blir en trygg grund och en rolig referens att visa upp, medan de små och medelstora jobben skapar en stor variation i montörernas vardag och kan innebära både problemlösning och nya utmaningar. 
 

Engstroms_Isolering_bild 3.jpg
När Malmö Live fortfarande var en byggarbetsplats.

På frågan om vilka projekt som Mats är lite extra stolt över nämner han Malmö Live, Malmö Högskola och Rättscentrum i Malmö. Malmö Live är en stor anläggning för konsert, kongress och hotell. Hotellet med namnet Clarion Hotel & Congress Malmö Live drivs av Nordic Choice och invigdes i maj år 2015. I augusti samma år hade Malmö Live Konserthus premiär i samma kvarter. 

“Det var roligt att arbeta med Malmö Live för att det var så väldigt stort, det var över 25 000 meter rör att isolera. I så stora byggprojekt arbetar man i etapper, då är byggnaderna uppdelade i zoner och det finns ett tidspressat schema för att alla yrkeskategorier ska få sin tid i zonen. Då gäller det att arbeta väldigt snabbt, det är framförallt i början som det kan bli stressigt innan man kommit in i rutinerna på arbetsplatsen.” berättar Mats.

Sedan år 2005 då Bevego gick ihop med Isolator har Engströms Isolering handlat material från Bevego. Under dessa 15 år har ett nära samarbete utvecklats och montörerna på Engströms Isolering har dagligen kontakt med Bevegos filialer i Malmö och i Helsingborg. 

När ett jobb kommer in är det oftast Mats som ser över behovet, räknar ut materialåtgång och lägger beställningen hos Bevego. Montörerna har själva koll på materialet till sina projekt och vet hur mycket som går åt mellan varje leverans. Montörerna kan då smidigt göra avrop på materialet hos Bevego och se till att det finns tillgängligt när det behövs. 

Genom det nära samarbetet kan Bevego som leverantör också vara länken mellan Engströms Isolering och tillverkarna av teknisk isolering. Det gör att Engströms Isolering kan vända sig till en enda partner med sina frågor om produkter och material. Bevego behöver alltid hålla sig uppdaterade om vilka regler som gäller inom sina olika affärsområden och kan därmed förse Engströms Isolering med den information och dokumentation som varje specifikt projekt kräver.