Ny branschstandard ger även efterlängtat fokus på isolering av ventiler

15 juli 2020

Branschstandard Teknisk Isolering, BTI Den 30 mars 2020 publicerade Isoleringsfirmornas förening en ny branschstandard för teknisk isolering. Den nya standarden ska underlätta och hjälpa hela byggbranschen, framförallt VVS-branschen. Fokus ligger på hållbarhet och att göra klimatsmarta val, för mindre påverkan på klimatet och lägre energikostnader.

Ersätter AMA-tabellen 

Den nya standarden innefattar bland annat isolering av rör- och ventilationskanaler, och går i linje med europeiska standarder inom området. Den så kallade AMA-tabellen som ingick i referensverket AMA VVS & Kyl gick ut 2019, och för att ersätta AMA-tabellen har den nya branschstandarden påskyndats. 

För att ta fram denna nya standard har Isoleringsfirmornas förening tagit hjälp av många olika personer inom byggbranschen, som konsulter, byggherrar, isoleringsentreprenörer och materialproducenter. Dessa nya riktlinjer kommer nu vara ett hjälpmedel för både beställare, besiktningsmän, VVS-, kyl- och isoleringsentreprenörer. 

“Vi har varit mycket snabbfotade med att ta fram denna standarden samtidigt som vi haft med oss hela byggbranschen i framtagandet, alla har fått vara med och säga sitt. Vi har inte tagit fram en branschstandard som bara vi inom teknisk isolering tycker är bra, vi vill att standarden ska fungera i praktiken och vara anpassad för alla branscher som vi kommer in kontakt med.” säger Johan Sjölund som är verksamhetschef på Isoleringsfirmornas förening. 

Nya standarden ska lyfta statusen i branschen 

Målet med riktlinjerna är att få in ett hållbart och klimatsmart arbetssätt redan i planeringsstadiet, och förhoppningarna är att detta kommer att löna sig och i slutändan spara både energi och resurser. Man vill bland annat begränsa energiförluster och säkerställa rimliga livscykelperspektiv för installationer och isoleringar. 

“Vi har en ambition att med denna nya standard lyfta statusen för hela branschen. Isoleringsföretagen är de som kommer in sist i installationsskedet, vilket gör att vi ofta upphandlas för sent. Vi är nog den enda branschen som bara arbetar med energibesparingar, men när vi kommer in i slutskedet av ett projekt kan vi inte arbeta på det mest hållbara sättet. Jag hoppas att vi kan påverka byggbranschen till att ta in isoleringsföretagen i ett tidigare skede så att de kan säkerställa att installationen görs på det mest hållbara och energieffektivaste sättet.” berättar Johan Sjölund. 
 

Isolering_av_ventiler_bild 2.jpg

Nu innefattar riktlinjerna även ventiler 

Innan denna nya branschstandard kom fanns inga riktlinjer i Sverige som gällde ventiler. Här är vi duktiga på att isolera rör, till exempel inom VVS-installationer, men något som varit förbisett är alla ventiler som finns.

“I Sverige har vi många bristfälligt isolerade ventiler. Detta är en viktigt bit men det har hamnat vid sidan av. Vi har inte haft några riktlinjer kring ventilisolering men däremot har andra länder i Europa legat före oss. Detta har diskuterats inom Isoleringsfirmornas förening och man har sneglat mot Europa när den nya standarden har utformats.” säger Lars-Erik Storm som är produktansvarig inom teknisk isolering på Bevego.

Besparingar och mindre miljöpåverkan 

Det finns en svensk undersökning som Paroc gjort gällande ventiler inom industrin. Resultatet visade att en oisolerad ventil i genomsnitt har samma värmeförlust som 1,4 meter oisolerat rör. I Tyskland där man vanligtvis använder sig av tunnare isolering har liknande test gjort på VVS-rör. Där visade undersökningen att en oisolerad ventil hade samma värmeförlust som 1 meter oisolerat rör. 

“Hur stor energiförlusten egentligen är vid en oisolerad ventil beror på rördimensioner och vilken temperatur som är i rören. Det är mycket värme som kan smita ut kring ventilerna men isolerar man minimeras värmeförlusten. Man ser ibland att isoleringen slutar precis innan och precis efter ventilen, och att man inte gjort någonting alls kring ventilen, där finns stora möjligheter att spara energi och pengar.” säger Lars-Erik. 

Tydlig isoleringsklass är framtagen

I den nya branschstandarden finns information om att ventiler nu ska isoleras. I utgåva 1.01 av Branschstandard Teknisk Isolering finns bilaga A. Under punkt A.9 ser du en tabell med rekommendationer på isoleringsklasser för rörinstallationer. Där står det vilken isoleringsklass som ska användas för armaturer som kopplingar, ventiler och flänsar.

Isolering_av_ventiler_bild 3.jpg
Bilden visar två olika varianter av isolerkåpor till TA ventiler. 

Produktsortimentet finns redo 

På Bevego har man redan bra koll på produkterna som den nya standarden kräver. Även om det inte funnits krav på att använda ventilisolering har Bevego levererat denna typ av produkter i många år. I sortimentet finns redan ett brett utbud. 

De två främsta produkterna som blir aktuella i och med de nya kraven är ventilkåpor samt en typ av ventilisolering som kallas för madrass. En madrass används vanligen inom industrin och skräddarsys på beställning. Både ventilkåpor och madrasser klarar de krav som ställs och är lätta att montera och lätta att plocka av när man behöver komma åt ventilerna. Medarbetarna på Bevego har bra koll på produkter inom teknisk isolering och hjälper självklart till med rådgivning kring val av produkter och den nya branschstandarden.

“Vi på Bevego har erbjudit denna typ av teknisk isolering i vårt sortiment länge. Det är viktiga produkter ur miljösynpunkt eftersom att det sparar energi. I sin tur sänks också kostnaderna för energiförbrukningen vilket blir en positiv effekt. Vi har pratat om att man borde tagit detta på allvar för länge sedan, och vi är glada att det äntligen finns en branschstandard kring isolering av ventiler.” säger Lars-Erik. 

Branschstandard Teknisk Isolering 2020