Anpassningsbara egenskaper och fördelar med plåt

01 juli 2020

För att sammanfatta fördelarna med plåt redan här i inledningen skulle man kunna säga formbart, korrosionsbeständigt och vackert. Men det är mer komplext än så, du kan ge plåten otroligt många olika egenskaper och användningsområdena är näst intill oändliga.

Plåt är som störst inom den tillverkande industrin och vi kommer i kontakt med plåt genom allt från köksredskap, bilkarosser, tavelramar, fönsterprofiler, papperskorgar och vitvaror. När man ska tillverka något i plåt väljs den metall ut som ska utgöra grundmaterialet, sedan tittar man på vilka egenskaper som krävs av plåten och tillsätter de genom legeringar. 

Plat_Fordelar_Bild 1.jpg

Utvecklad tillverkningsprocess med innovationer inom plåt 

Genom att vara öppen för nya material och legeringar kan du nå förbättrade resultat i din tillverkning som du inte kände till innan. När Bevego för några år sedan lanserade sin nya magnelisplåt presenterades den för både befintliga och nya kunder. Företag som redan använde sig av galvad plåt eller plåt av aluminium/zink blev extra intresserade och såg olika fördelar med denna nya magnelisplåt. 

Ett av de företagen var Fjäråskupan som bestämde sig för att göra några tester med den nya plåt. De ville se om de kunde uppnå ett ännu bättre resultat än vad som var möjligt med befintligt material, och testerna av den nya plåten visade ett bra utfall. Det var framförallt i processen då fläktkåpan målades som man märkte en klar förbättring, vilket var ett oväntat men positivt resultat som visar på plåtens påverkan och fördelar med att innovera. 

Många fördelar med plåt att dra nytta av 

Listan med plåtens alla fördelar kan göras lång. Plåt används flitigt inom allt från bygg- och ventilation till bilindustrin, och oavsett vilka egenskaper man söker hos materialet går det mesta att lösa. Vilken plåt du ska välja påverkas av många faktorer, allt från vilka påfrestningar materialet ska klara till vilket utseende du vill åt. Det är dessa fördelar med plåt som utvecklas i denna artikel.

  • Enkelt att bocka, gjuta och skära 
  • Håller i generationer 
  • Korrosionshärdigt mot väta 
  • Hållfast och lätt
  • Formbart
  • Attraktivt utseende
  • Kräver inget underhåll 
  • 100% återvinningsbart 

Plat_Fordelar_Bild 2.jpg

Enkelt att bocka, gjuta och skära 
Att plåt är ett så formbart material samtidigt som det är korrosionshärdigt är en av dess viktigaste egenskaper. Vägskyltarna du ser är nästan alla av aluminium, detsamma gäller skyltar på husfasader. Aluminiumplåten skärs ut och budskapet målas sedan direkt på skylten eller fästs med en dekal som täcker plåten. 

När en rulle med plåt lämnar Bevegos lager kan den till exempel hamna i en fabrik som skär ut olika delar, bockar plåten till rätt form och monterar samman det som kommer att bli ett elskåp någonstans ute i landet.

Håller i generationer 
Plåt är generellt sett mycket korrosionshärdigt och ofta tillsätts ytterligare legeringar för att göra plåten än mer tålig så att inte specifika ämne inte får fäste och skadar plåten. Rostfritt stål är vanligt förekommande i plåt, skillnaden mellan vanligt och rostfritt stål är att krom har tillsatts vilket också är en typ av legering. I kombination med syre gör kromet att stålet blir extremt korrosionshärdigt. Plåt av rostfritt stål används på konstruktioner som ska hålla i generationer, främst inomhus. Det kan vara allt från hissar och diskmaskiner till kastruller och dörrhandtag.

Korrosionshärdigt mot väta 
Plåt har hög korrosionshärdighet mot vatten och genom att välja plåt på platser som i hög utsträckning utsätts för väta minskar risken för fuktskador. Plåt passar till exempel perfekt för tak, hängrännor och stuprör. Det finns legeringar som gör plåt än mer korrosionshärdigt mot vatten. Legeringen 5754 gör till exempel att plåt blir saltvattenbeständigt och används ofta för karosser till båtar.  

Hållfast och lätt 
Höghållfast stål är ett material som är vanligt inom bilindustrin. När man tar fram höghållfast stål används en legering som gör plåten extremt hållfast. Det gör att en tunnare plåt i höghållfast stål blir lika stark som en tjockare plåt i vanligt stål. 

Att kunna använda en tunnare plåt med låg vikt men behålla samma säkra och starka egenskaper är värdefullt inom fordonsindustrin som på det sättet får ner vikten på sina fordon och i sin tur sänker bränslekostnaderna.

Formbart
Produkter som till exempel fönsterprofiler tillverkas av samma material som plåt men istället för att valsas pressas metallen genom en form för att fönsterprofilen ska få sin slutgilitga utformning. Moderna fönster är oftas gjorda av aluminium och för att kunna pressa metallen genom det speciellt framtagna verktyget värms aluminiumet upp för att bli tillräckligt mjukt.​

Plat_Fordelar_bild 3.jpg

Attraktivt utseende 
Plåt blir mer och mer populärt inom arkitektur i Sverige. Det beror dels på att plåtens fantastiska egenskaper blir allt mer kända och att fler har kunskaper kring att ta tillvara på dess funktioner och samtidigt nyttja det vackra utseendet.

Många olika typer av plåt bildar patina och inom arkitektur är plåtens egenskap att förändra sitt uttryck över åren attraktiv. Det är ett material som bara bli vackrare med tiden. Koppar som är vanligt förekommande i plåttak på kyrkor och andra äldre byggnader är ett material där patinan är extra tydlig jämfört med andra material. Kopparplåten går från sin rödbruna färg till en grågrön ton när plåten kommer i kontakt med syre och skapar ärg. 

Kräver inget underhåll
Plåt är ett otroligt tåligt material med lång livslängd som i princip inte kräver något underhåll alls, ett material som är rätt behandlat är enkelt att hålla rent och kan hålla i generationer. Om plåten är målad kan färgen blekas eller på andra sätt slitas vilket gör att man vill måla om, men plåten behåller ändå sina egenskaper och skyddande effekt. 

100% återvinningsbart 
Sedan 1800-talet har man återvunnet stål, då smälte man ned stålskrot för att tillverka nya produkter i stål. Stål är ett fantastiskt material som går att återvinna oändligt många gånger utan att kvalitén försämras. Även stålplåt med diverse legeringar och ytbehandlingar går bra att återvinna. I vissa fall kan man separera oönskade ämne från stålet och i andra fall anpassar man materialet till nästa användningsområde direkt vid nedsmältningen.

Det som kan bli märkbart hos återvunnen plåt är en starkare patina eftersom att metallen redan hunnit åldras. I vissa projekt till exempel speciella fasader är denna effekt eftertraktad och kan vara en av anledningarna till att man väljer just återvunnen plåt. Att återvinna stål beräknas spara 75% av energin jämfört med produktion från järnmalm, och och att återvinna aluminium sparar ca 95 % energi jämfört med att göra helt nytt.