Gränby Centrum

03 mars 2012

Thorszelius Ventilation & Service AB har hela ventilationsentreprenaden för etapp tre av ombyggnaden av Gränby Centrum, utanför centrala Uppsala. En entreprenad som ställer speciella krav på materialhantering och logistik, Bevegos specialitet.

Ombyggnaden av Gränby Centrum var ett omfattande projekt och materialkostnaden för ventilationen uppgår till ca två miljoner kronor. Tack vare ett samarbetsavtal levererar vi allt material, från minsta skruv till runda kanaler, rektangulära kanaler, storköksutrustning, samt don och aggregat. Eftersom handeln i Gränby Centrum är igång och inte får störas mer än absolut nödvändigt under tiden arbetet pågår, måste allt material levereras efterhand det monteras. – Det är dåligt med plats för materialförvaring på byggarbetsplatsen, säger montörerna på plats. Bara den mängd material som krävs för monteringen av omkring 200 meter svartplåt på taket, hade svämmat över parkeringen. Något som är helt otänkbart eftersom butikerna är öppna under byggtiden. – Just att vi slipper lagerhållningen är en stor logistisk fördel för oss, lägger delägarna av Thorszelius Ventilation & Service AB.

Totallösningar är framtiden
Bevego i Uppsala arbetar helst med totallösningar. Dessa både avlastar kunden och ger bättre översikt över affären. Ett bra alternativ som båda parter vinner på. – Vi jobbar med helheten i projekt, föreslår lösningar och tar fram en komplett offert för objektet. Genom att underlätta för kunden att ägna sig åt sin kärnverksamhet, att montera och installera material, slipper de spendera för mycket tid åt administrativt arbete.

För omkring nio år sedan var Thorszelius bara tre anställda, idag är de 18. En del i tillväxten kan knytas till det väl fungerande samarbetet med Bevego. – Bevego skickar ut förfrågningar, tar in offerter och ser till att materialet levereras när det ska, säger delägarna av Thorszelius. – Vi märker av att fler och fler kunder inser fördelarna med totallösningar, där vi tillåts göra mycket av grundjobbet åt dem, berättar ansvariga på Bevego i Uppsala. Därför jobbar jag också aktivt med att få totallösningar till att bli en självklar del i fler kommande samarbeten. – Vi handlar allt av Bevego, fyller delägarna av Thorszelius i, från aggregat till don. Vårt samarbetsavtal blir en kostnadsfördel, tack vare förenklade beställningar och logistik. Att ringa ett samtal istället för femton sparar mycket av vår tid.