Stort genomslag med interna webbutbildningar inom ventilation

22 juli 2020

Alla fysiska möten med kunder och leverantörer har såklart påverkats av coronapandemin. Bevego funderade därför på nya sätt att utveckla kompetens i dessa tider, och resultatet blev interna webbutbildningar.

Nya tider kräver nya insatser 

Thomas Bengtsson arbetar som affärsområdeschef inom ventilation på Bevego. En stor del av hans roll innebär att försöka skapa förutsättningar för att kunna växa vidare tillsammans med kunderna genom att utveckla produktsortimentet.

“Kraftigt begränsade resmöjligheter gjorde det svårt att upprätthålla vårt vanliga utbyte av kunskap mellan oss och våra leverantörer. Även innan coronapandemin fanns tankar på att utbilda oss internt på detta sätt, men nu blev det hög tid att implementera det. De webbutbildningar som vi har tagit fram är ungefär som webinar, men vi kallar de för Digitalt Leverantörsbesök & Produktutbildning.” berättar Thomas. 

Nära samarbete med leverantörer 

Affärsområdet ventilation består grundläggande av två försäljningssegment. Den ena delen bygger på kanalsystem, både cirkulära och rektangulära, som Bevego delvis tillverkar i egen regi. 

Den andra delen är de mer tekniska produkterna som Bevego har i sitt sortiment för att erbjuda sina kunder kompletta leveranser av ventilationssystem tillsammans med kanalsystemen. Där samarbetar Bevego med ett antal olika leverantörer som inte sällan är marknadsledande inom sitt segment.

Bevego har alltid sina leverantörer i ryggen, de fungerar som experter inom sitt område och man alltid kan vända sig till leverantörerna för frågor och rådgivning. Innan pandemin besökte leverantörerna filialerna rent fysiskt för att utbilda medarbetarna och stärka samarbetet. 

En värdefull resurs

Nu vill Thomas att medarbetarna ska fortsätta att utvecklas trots att företagsbesöken uteblir. Syftet med webbutbildningarna är att fler ska få en bredare kunskap inom ventilation, för att på så sätt skapa ett mervärde och bli en bättre resurs för kunderna och deras projekt. 

Målsättningen är att en kund som behöver material för en komplett installation inte ska behöva kontakta flera olika leverantörer. Bevego vill vara den partnern som kan leverera en helhet så att kunden bara behöver vända sig till en leverantör. 

Bra respons på konceptet  

Under våren har i snitt en webbutbildning per vecka genomförts, under en period på 10 veckor. De flesta utbildningar hålls av leverantörer och uppmärksammar olika ämne inom ventilation, vissa håller Bevego själva i. Ett tillfälle har till exempel handlat om grundläggande ventilationsteknik medan vissa utbildningar är mer tekniskt avancerade. Varje utbildningstillfälle är på 30 minuter och genomförs två gånger samma dag för att öka tillgängligheten. 

Medarbetarna uppskattar att varje tillfälle är kort och koncist. Det gör att de som vill har möjlighet att avvara den tiden från sitt vanliga arbete, och kan närvara under ett utbildningstillfälle. Genom utbildningen Digitalt Leverantörsbesök & Produktutbildning kan leverantörerna nu kommunicera till Bevegos medarbetare på ett nytt sätt, som visat sig vara mycket tids- och kostnadseffektivt. 

“Summerat har vi haft runt 100 medarbetare som deltagit vid varje utbildningstillfälle. Det är fantastiskt roligt att kunna nå ut till så många och med det höja kompetensnivån över hela företaget på detta sätt” säger Thomas.

Höjer kunskapsnivån på hela bolaget 

Det är frivilligt för alla medarbetare att delta i utbildningen, arbetsroll och kompetens spelar ingen roll. Inbjudan går ut specifikt till alla medarbetare med särskild inriktning inom ventilation, men även alla platschefer på de 33 filialerna runt om i Sverige får en inbjudan. Denna kan de sedan i sin tur skicka vidare internt till de kollegor som kan tänkas ha nytta av utbildningen.

“Det är roligt att utbildningarna har gett sådan genomslagskraft. Tillfällena riktar sig främst till kundmottagare och säljare, men betydligt fler medarbetare än så har varit positiva efter utbildningarna. Vi har dessutom fått riktigt bra respons från våra leverantörer. Här tycker jag verkligen att uttrycket 1+1=3 passar bra” säger Thomas. 

Utbildningen finns även tillgänglig för Bevegos medarbetare efter utbildningstillfället, med möjlighet att ta till sig innehållet igen vid behov.

Ökat engagemang kring de tekniska produkterna

Som ett led i att öka kunskapen och förbättra försäljningen av tekniska produkter har man strategiskt valt ut ett antal produkter inom ventilation som inom Bevego fått extra fokus, vilka ingår i den så kallade produktmixen. 

“De webbutbildningar som vi tagit fram har en tydlig koppling till vår produktmixutveckling. Vi märker redan nu att det pratas mer om vår produktmix internt, och den senaste månaden ser vi också en positiv trend i försäljningen av dessa produkter. Med kunskap kommer trygghet och det är riktigt roligt att se det ökade engagemang bland våra medarbetare, det var just det vi hoppades att utbildningarna skulle resultera i.” säger Thomas.

Genom att bygga upp kunskapen internt ökar Bevego sina möjligheter att bli en mer värdefull resurs för sina kunder. Ute på filialerna vill man kunna vägleda, svara på frågor och ge råd som gör att kunderna känner sig trygga och kan hämta all kompetens från ett och samma ställe. Med kompetensutveckling som denna höjs nivån brett över hela företaget. 

Ett vinnande koncept 

“Detta är ett koncept som är här för att stanna. Det kan användas till mer än utbildningar, till exempel intern lanseringen av nya produkter. När man går ut med samlad information på detta sättet är det sedan enkelt att följa upp det lokalt, och titta på vad man har för möjligheter och utmaningar på varje filial. Konceptet Digitalt Leverantörsbesök & Produktutbildning kommer vi att fortsätta med även till hösten.” säger Thomas.