Logistisk utmaning i Kalmar

10 juni 2019

I anslutning till Länssjukhuset i Kalmar byggs det nu en helt ny psykiatrimottagning. Projektet är ett så kallat partneringsprojekt där företaget Avent står för all installation av ventilation och även en del av kylinstallationen. Byggnaden, som består av 9, 4 respektive 3 våningar som sitter ihop, blir ca 25 000 kvadratmeter. Bevego levererar cirkulära och rektangulära kanaler till bygget. - Då ytan för transporter är begränsad har logistiken för att få det att flyta varit en av våra stora utmaningar, säger Jonas Mäki.

Avent Drift och Innemiljö startade i juni 1998, det ombildades redan efter ett halvår från ett enskilt bolag till ett aktiebolag. Totalt är det 55 stycken anställda på företaget som är fördelade på 3 olika delar. Avent Drift och Innemiljö, Avent Installation samt Avent Kyl och Comfort AB. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för de anställda är konsultation, installation, driftsättning, injustering, energianalyser, energioptimering, OVK-besiktningar, service och förebyggande underhåll av luftbehandlingssystem, kylanläggningar, värmepumpar samt styr & regler. – Den största delen av vårt bolag är service och mindre projekt, säger Jonas Mäki, VD för Avent Installation och projektledare.

kalmar-sjukhus-bygg_bild2-del1.jpgBYGGET HAR STARTAT
Just nu jobbar Avent för fullt med den nya psykiatriavdelningen som ska byggas i Kalmar. Projektet, som startade för tre år sedan drivs som partneringentreprenad där Region Kalmar är byggherre, Peab Sverige AB totalentreprenör och Avent är en av partneringentreprenörerna. Att arbeta med partneringentreprenad innebär att alla arbetar, oavsett vilket företag man
representerar, för ett organiserat samarbete med projektets bästa i åtanke. För att partnering ska lyckas förutsätter det ett aktivt deltagande från alla parter genom hela processen. Det förutsätter också ett förhållningssätt till varandra som bygger på tillit, förtroende och öppenhet. Detta arbetssätt kan vara lämpligt vid tekniskt komplicerade projekt, projekt med många
osäkra faktorer eller projekt som är svåra att precisera och därmed inte passar att upphandla till fast pris.
Den 1 juni 2018 togs det första spadtaget på bygget och nu har man kommit så långt att Avent har placerat ut sju stycken aggregat i källaren och markkanaler har placerats. – Nästa del är att vi ska börja montera kanaler i källaren samtidigt som vi börjar uppifrån, säger Jonas Mäki. Som mest har Avent 14 stycken montörer på plats plus en arbetsledare, Magnus Östman.
– Det har varit en lång process på över ett års tid. Men nu är vi igång, säger Christer Hermansson, säljare ventilation på Bevego.

 

kalmar-sjukhus-bygg_bild1-del1.jpgLOGISTISK UTMANING
Mycket händer samtidigt på arbetsplatsen, många entreprenörer ska ha sina leveranser på utsatt tid men ytan är begränsad.
–Region Kalmar lägger stor vikt vid miljö och logistik och Bevego har kunnat leva upp till de kraven, säger Christer Hermansson.
Bygget har delats in i 26 olika zoner som delvis kommer gå parallellt. – Tanken är att vi ropar av efterhand i god tid och
så levererar Bevego någon dag innan vi startar med montaget i de olika zonerna, säger Jonas. För att få logistiken att fungera ännu bättre kom Erik Grune, KAM Rektangulärt Bevego, på en smart lösning, att sammanpacka de rektangulära och cirkulära kanalerna. – Det var en av anledningarna till att vi valde Bevego som leverantör, jag tror vi kommer spara mycket transport.
Alla leveranser sker med samma åkeri och för att det ska flyta på bra på arbetsplatsen har de en så kallad tidslossning, vilket innebär att man kommer till arbetsplatsen på utsatt tid, plus minus 15 minuter, för att leverera produkterna. – Det är en viktig del i projektet, att logistiken fungerar bra, avslutar Jonas Mäki.