Med solen som energikälla - Din leverantör av solel

20 maj 2020

Intresset för alternativa och miljövänliga energikällor har ökat drastiskt under de senaste åren. I takt med att utvecklingen går framåt blir det både enklare, billigare och mer effektivt att skaffa solceller oavsett om det handlar om att försörja sin bostad med grön el eller att investera i en hel solcellspark.

Bevego har lång erfarenhet av att jobba med solceller och solcellspaneler från några av världens ledande solcellsleverantörer. Vi har intervjuat Olov Ahlberg som är utbildad solelsexpert.

Att tillverka sin egen el

I takt med att förnyelsebar energi har blivit mer populärt än någonsin har intresset för solel ökat över hela sverige samtidigt som det är fler och fler som väljer att installera solceller. 

För många är det en väldigt tillfredsställande känsla att kunna producera sin egen el. Oavsett om du vill investera i solel till villa eller lantbruk så finns det olika lösningar för att göra investeringen så effektiv som möjligt.

Bevego jobbar i huvudsak med solel från JA Solar och det svensktillverkade varumärket Windon. “Vi säljer generellt sett flest solpaneler från JA solar men de som vill investera i lite exklusivare paneler väljer i huvudsak Windon.” säger Olov Ahlberg som är Bevegos solelsexpert. 

Windons paneler är utrustade med ett etsat glas som är både självrengörande och som absorberar solljuset lite bättre. Det i kombination med svensk produktion gör att de också blir lite dyrare. Speciallösningar från andra leverantörer är också möjligt efter kundens önskemål.

“För oss är det viktigt att jobba med varumärken som är ledande inom branschen för att kunna erbjuda våra kunder det mest effektiva på marknaden till konkurrenskraftiga priser.” säger Olov. Han berättar att solelen är en naturlig och viktig del av Bevegos sortiment. 

En bra tjänst för plåtslagare

Sortimentet inom solel blir som en tilläggstjänst för Bevegos kunder som redan jobbar med plåt och tak. “Förutom att de nu kan erbjuda sina kunder installation av solel i samband med ett redan planerat takarbete så har de möjlighet att lämna en helt annan garanti på hela processen jämfört med sina konkurrenter.” berättar Olov. 


Om det är samma företag som utför både takarbete och installation av solceller så har man full koll på arbetet och kan lämna en total garanti på det. Det är även viktigt att installationen görs ihop med en behörig elektriker. “Vi har tyvärr sett skräckexempel på där solpaneler har installerats av någon som inte haft rätt kunskap och där taken inte längre är täta efter installationen.” fortsätter Olov.

Solel_bild 1.jpg

Kunskap är A och O

Vi på Bevego jobbar ständigt för att vidareutbilda både oss själva och våra kunder inom solel. Varje år hålls bland annat gratis informationskurser för plåtslagare som vill börja installera solcellsanläggningar. Kurserna hålls hos Bevegofilialer över hela landet.

För Olov Ahlberg känns det viktigt att Bevego finns där för att stötta kunden hela vägen och vill själv fungera som ett bollplank för dem som har frågor. “Vi är viktigt att återförsäljare och installatörer har ett gott samarbete för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.” menar Olov.

Att sälja och köpa solel

En nyproducerad energisnål villa kan uppskattningsvis producera runt 10.000 kvh solel under ett år. Att bo i ett land som sverige innebär dock att man får en hög produktion av solel under sommarhalvåret och nästan ingen produktion alls under vinterhalvåret. 

Solel går i dagens läge inte att lagra på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns batterier som har kapacitet att lagra elen under en kortare period t.ex. från dag till natt eller om solen går i moln under kortare perioder men de är ganska dyra och det löser inte det långsiktiga problemet med avsaknad av sol under vinterhalvåret.

Som lösning på problemet med ojämnt fördelad årsproduktion finns det sedan några år tillbaka möjlighet att sälja sin överproduktion av solel till olika aktörer på marknaden. Under perioder när man själv inte har tillräckligt stor produktion har man istället möjlighet att köpa sin el. Man köper och säljer sin el genom det vanliga elnätet där många olika elbolag erbjuder olika priser och avtal.

Förutom privata initiativ är det just nu många företag som investerar stort i solel. Bevego är involverade i både små och stora projekt där man t.ex. bygger solparker med upp till 2000-4000 paneler. För många är miljöaspekterna en viktig del men man vill även kunna säkerställa sin leverans av el. Att sälja sitt överskott lokalt är ett sätt att säkerställa sin finansiering.
 

Solel_bild 2.jpg

Lönsamt för fastighetsbolag

Tittar man på företag som väljer att investera i solel till kontor, fastigheter och industrier ser man att den höga produktionen under sommarhalvåret ändå är till stor fördel för många. Energikrävande system som t.ex. AC och andra kylanläggningar står ofta för en stor kostnad under årets varma månader och där kommer solelen in som en idealisk och kostnadseffektiv energikälla!

Olov Ahlberg berättar att solel är en riktigt bra investering för fastighetsbolag. “Ett stort fastighetsbolag vi jobbar med berättade under en föreläsning att de idag har samma avkastning på sina solceller som de har på sina hyror. Elen de producerar från solpanelerna på taket kan de sedan sälja direkt till hyresgästerna i fastigheten. Det är riktigt bra!”

Bidrag för solel från staten

För att få statens bidrag på 60 öre/kvh behöver man köpa lika mycket, eller mer el, i förhållande till vad man säljer varje år. Förutom det får man även betalt från elbolagen för den el man säljer. I dagsläget är bidraget en livsviktig pusselbit och det kommer dröja länge innan solel blir helt lönsamt i sverige utan statens bidrag.

Olov Ahlberg tror dock på en snabb utveckling inom de närmsta åren. “Det är svårt att sia om framtiden men att utvecklingen av solcellsbatterier kommer gå framåt och bli billigare är ett faktum. Jag tror att elbolagen kommer höja sina krav inom de närmsta åren på att man ska använda batterier. Det skulle bidra till att skapa en jämnare efterfrågan på el. Om solen “går i moln” klarar hushållen ändå att försörja sig själva under en kortare period och efterfrågan på el skulle inte svänga lika mycket. Får vi en stor ökning av förnybar energi i sverige kan batterier vara ett sätt att hjälpa till att skapa ett stabilare elnät.”


Vill du veta mer om solel och svensk solenergi? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Håll fortsatt utkik på vår hemsida för kommande kurstillfällen och mer info om solel!