Nya testmetoder leder till innovationer inom brandisolering

06 maj 2020

Efter omfattande produktutveckling har branschen nu utvecklat nya innovativa produkter för brandskydd av ventilationskanaler. Produkterna är testade och godkända enligt EN1366-1 och ett av företagen som ligger i framkant på området är Paroc.

Från och med årsskiftet 1 januari 2020 ställer Boverkets Byggregler, BBR, nya krav på brandskydd av ventilationskanaler. De nya reglerna innebär att produkter behöver testas efter ett nytt typgodkännande som följer europeisk standard.

BBRs nya krav innebär att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som branden sker i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

Krav som leder till utveckling i branschen

Leverantörer i branschen har länge vetat om förändringarna och har satsat på att utveckla produkter som ska klara de nya testerna samtidigt som de jobbat på att göra produkterna ännu bättre. 

Tillverkarna har nått fram till olika lösningar för att uppnå respektive brandklass, förutom skillnader i isoleringstjocklek finns det andra faktorer som skiljer lösningarna åt. Montagemetoder och vilka kombinationer av kanaldimensioner, kanalplåttjocklekar och upphängningsavstånd som respektive tillverkares godkännande baseras på skiljer sig åt. 

Det är viktigt att ta del av tillverkarnas information. Från Paroc finns Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer att läsa här.

Nya nätmattor för cirkulära ventilationskanaler 

Den nya brandisoleringen Paroc Hvac Fire Mat som är anpassad för cirkulära ventilationskanaler består av en stenullsmatta, varmförzinkat stålnät och ett ytskikt av svart aluminiumlaminat som kallas BlackCoat eller ett ytskikt av tunn non-woven vid namn Comfort.

Paroc Hvac Fire Mat är en optimerad produkt som har gjort det möjligt att skapa en lösning som är tunnare än föregångaren. Det är till stor fördel i de situationer där det är dåligt med utrymme runt ventilationskanalerna.

Dessa nya nätmattor från Paroc är godkända för brandisolering för cirkulära ventilationskanaler. Arbetet med att ta fram godkännande för brandisolering av rektangulära ventilationskanaler pågår och ytterligare tester håller på att genomföras.

Lägre tjocklek och bättre egenskaper

Förut behövde denna typ av isoleringsmattor vara tjockare för att klara brandkraven. Tack vare det nya Paroc Hvac Fire Mat-lösningen klarar den nya nätmattan nu att vara utsatt för värme under lika lång tid som sin föregångare, trots att den nu är 1 cm tunnare!
 
Enligt godkännandet som Paroc hade fram till årsskiftet krävdes följande tjocklekar på nätmattor för brandisolering av cirkulära ventilationskanaler:

EI30 :  50mm
EI60 :  80mm
EI120 :  120mm
 
Med det nya godkännandet som gäller för Paroc Hvac Fire Mat Blackcoat och Paroc Hvac Fire Mat Comfort räcker det nu med följande tjocklekar för brandisolering av cirkulära ventilationskanaler:
 
EI30 :  40mm
EI60 :  70mm
EI120 :  100mm

Förutom att en lägre tjocklek underlättar vid installation och bidrar till en bättre arbetsmiljö är det även till stor fördel vid transporter och lagerföring då produkten inte är lika skrymmande. Att man nu kan transportera en större mängd isolering på samma utrymme är positivt för både miljön och de inblandade parterna.

Brandisolering_paroc_bild_2.jpg

Design och funktion går hand i hand

Förutom sina fantastiska egenskaper har de nya produkterna även en estetiskt tilltalande design jämfört med sina föregångare. Det svarta ytskiktet är mer elegant och smälter bättre in i miljöer jämfört med tidigare produkter på marknaden.

De passar därför utmärkt för användning i miljöer som sätter krav på den estetiska utformningen. Exempel på det kan vara operahus, biografer eller köpcentrum. De nya produkterna kräver inget som helst underhåll vilket är ett stort plus för slutkunden.

En smidig övergångsfas

Projekt som har projekterats eller påbörjats innan 1 januari 2020 har fortsatt möjlighet att använda produkter godkända enligt den tidigare standarden. Detta innebär även att produkter som tillverkats före 1 januari 2020 får lov att säljas som typgodkända även efter årsskiftet. 

Av de produkter som tillverkats efter årsskiftet 2020 får endast de som är testade och godkända enligt den nya standarden marknadsföras som typgodkända. Är produkterna inte testade enligt den nya standarden får de endast CE-märkas. I samråd med byggherre kan de nya Paroc Hvac Fire Mat-produkterna även användas för projekt som har projekterats innan årsskiftet.

Anledningen till att man valt att ha en lång övergångsperiod är för att projekttiden på denna typ av byggen oftast är lång. Förändringar tar tid och det är oftast de kunder som är nyfikna och innovativa som testar denna typen av produkter först. De produkter som uppfyller den gamla standarden kommer successivt att fasas ut ur sortimentet.

Vi vill sprida kunskap och förståelse för de nya produkterna och har valt att ha med dem på kampanj under mars och april för att öka medvetenheten om dem. Passa på att lägga en order! 

Om du som kund har frågor kring de nya produkterna är det bara att kontakta din kontaktperson hos oss eller en säljare i närmaste Bevego butik.
 

Instruktionsfilm: