Ökad kunskap och utökat sortiment från EJOT

30 november 2022

EJOT är ett företag som arbetar med infästning av högsta kvalitet. De designar, utvecklar, testar och tillverkar i egen regi. Under 2020 införde Bevego ett bassortiment med EJOTs infästning för betong, och nu utökas samarbetet ytterligare genom att göra samma sak med infästning för plåt. Dessutom satsas det stort på att förstärka kompetensen inom Bevego.

Förstärkt kompetens och nytt basutbud

Vid fyra tillfällen under oktober och november har EJOT livesänt en grundutbildning med de infästningar som är relevanta för Bevegos affärsområde och deras kunder. Ca 135 medarbetare på Bevego valdes ut för att gå utbildningen vid något av tillfällena, bland annat innesäljare och butikssäljare. Under nästa år kommer EJOT erbjuda en praktisk utbildning som steg 2, och för att få gå den behöver man ha genomfört steg 1.

”Vi ville förstärka vår kompetens inom infästning på alla filialer över hela Sverige. Ju mer säljarna kan om infästning desto lättare är det att guida kunderna till rätt produkt för varje applikation. Vi har också fått en del nya medarbetare så nu kände vi att det var dags att genomföra en grundutbildning för att öka allas kompetens på området. I samband med detta ser vi också över sortimentet med infästning för byggplåt och tar fram ett basutbud som kommer erbjudas på alla filialer.” säger Carola Lundin, produktansvarig inom byggplåt på Bevego.

Vecka 48_EJOT-webbutbildning - bild 1.jpg
Bakom kulisserna hos EJOT när det är dags för livesändning. På bild: Felix Boström, Janne Boström och Fredrik Sävhammar.

Webbutbildning inom tre områden

Under den livesända webbutbildningen som var mycket välgjord och välplanerad gick EJOTs medarbetare igenom tre olika områden. Mikael Sjövall/Mikael Hagelin pratade om infästning i plåt, Fredrik Sävhammar förklarade korrosivitetsklasser och Janne Boström gick igenom tyngre infästning. De plåtinfästningar som Sjövall/Hagelin gick igenom är de som nu kommer finnas i Bevegos bassortiment, till exempel borrande plåtsskruv, rännkroksskruv, Provent och Hi-speed. Infästningen för betong som Janne presenterade finns sedan tidigare hos alla Bevegofilialer.

”Efter det första utbildningstillfället i oktober pratade jag med flera på Bevego som tyckte att utbildningen var mycket bra och innehöll saklig information. EJOT har lagt det på en bra nivå med information som är relevant för oss på Bevego, oavsett om man är erfaren eller ny i branschen. Även om man har lång erfarenhet är det bra att friska upp minnet och höra om de senaste uppdateringarna och nyheterna i branschen. Jag tycker det verkar som att alla som gått utbildningen är nöjda.” säger Carola.

Förutom en utförlig beskrivning av varje infästning och en detaljbild som visade dess uppbyggnad fick deltagarna med sig fördelarna med varje produkt, samt användningsområden och vilka material den ska användas i. För den borrande byggplåtskruven såg det till exempel ut så här.

Fördelar med borrande byggplåtskruv:

  • Ingen förborrning krävs.
  • Du kan använda dig av en vanlig skruvdragare.
  • Skruven finns i korrosivitetsklass C2, C3, C4 och C5.

Den borrande byggplåtskruven används för att fästa detaljer mot plåt, stål och balk.

Vecka 48_EJOT-webbutbildning - bild 2.jpg
Den proffsiga livesändningen visade produktens fördelar och egenskaper i bild. På bild: Mikael Sjövall.

Praktisk utbildning blir nästa steg

När Janne börjar demonstrera infästning för betong tar han först fram ett betongblock och ett lättbetongblock. Med hjälp av det visar Janne hur man använder allt från betongskruv till lättbetonginfästning. I demo av infästning för plåt togs det fram både spirorör och del av en stålbalk för att tittarna ska förstå hur enkelt monteringen kan genomföras. Den praktiska utbildningen för Bevegos medarbetare kommer att genomföras i steg 2 under nästa år, där kommer deltagarna själva få testa produkterna för få en större förståelse över hur de känns att använda dem.

”Tidigare har vi genomfört denna typ av utbildningar med Bevegos systerföretag Dahl och Optimera. Vi anpassar alla utbildningar till varje företag och fokuserar på de produkter som deras kunder använder i sin vardag. Optimera har även gått steg 2, den praktiska utbildningen som vi kallar för ”Roadshow” där vi åker ut i respektive region och samlar upp enheterna runt omkring. Det är något annat att själv montera en ventilationsskruv, jämfört med att se det i en livesändning, därför brukar deltagarna uppskatta den praktiska utbildningen också.” säger Josefin Jönsson, Head of Marketing på EJOT.

Ett nära samarbete mellan Bevego och EJOT

Ett varierat utbud med EJOTs infästning för byggplåt finns på Bevegos filialer sedan tidigare. Nu har Bevego tillsammans med EJOT valt ut ett antal produkter som ska utgöra bassortimentet och få utbudet att linjera i alla butiker runt om i Sverige. Man har tittat på vilka produkter som sålt bra hos Bevego tidigare, och vilka som är vanligt förekommande i en plåtslagares och ventilationsmontörers vardag. Inklusive flera kulörer och dimensioner så är det 46 artiklar som nu kommer finnas på hyllorna som ett bassortiment hos Bevegos 33 filialer utöver tidigare sortiment. Dessutom kan varje butik lägga till fler varianter om de vill komplettera sortimentet för att möta en lokal efterfrågan.

Vecka 48_EJOT-webbutbildning - bild 3.jpg
Felix har hand om tekniken och fick livesändningen att flyta på.

Utvecklar och tillverkar infästning

EJOT Group är ett bolag med över 3900 anställda över hela världen, och verksamhet i 39 länder. Huvudkontoret ligger i Bad Berleburg i Tyskland och deras produktionsanläggningar finns över hela världen, varav den närmaste ligger i Åbo, Finland och därefter ett flertal i Tyskland. EJOT Sverige AB är etablerat i Örebro. Därifrån arbetar branschkunnig personal inom service, lager och utveckling. Att utveckla nya produkter och arbeta fram lösningar som löser kundernas problem är en av EJOTs många styrkor.

”EJOT är ett tekniskt företag som designar, utvecklar, testar, tillverkar och levererar infästning, och vi arbetar mycket tillsammans med våra kunder. Flera av våra produkter har utvecklats i dialog med våra kunder. Oftast är det ett problem som ska lösas, men det kan även handla om att infästningen behöver utformas annorlunda på grund av en ny maskin på marknaden, eller att ett nytt material kräver infästning som inte finns i befintligt sortiment. Då går våra produktutvecklare till CAD och börjar skissa.” säger Josefin.

Josefin tar skruvarna Provent och Hi-speed som exempel. Detta är produkter som utvecklats med tiden utifrån önskemål från slutanvändare. Provent och Hi-speed är två ventilationsskruvar som bland annat används för spirorör och rensningsluckor. Provent har en borrspets och Hi-Speed är en gängpressande skruv. När du använder dessa produkter står du kanske på en stege eller försöker att nå en svåråtkomlig yta, då behöver det gå snabbt. Därför har bland annat spetsen på dessa produkter utvecklats så att skruven nu biter ännu bättre när du håller den mot plåten, och trycker på knappen på skruvdragaren.

Genomgående sortiment på 33 Bevegofilialer

Hos EJOT förbereds i skrivande stund diplom till alla deltagare som genomfört steg 1 i utbildningen. Dessutom har EJOT fyllt upp sitt lager med de 46 utvalda produkter som nu skickas ut till Bevegos filialer. Inom kort finns de mest populära och användbara infästningarna inom byggplåt i alla Bevegobutiker runt om i Sverige.