En omtäckning som kräver sin plåtslagare

26 augusti 2020

Efter att ha vunnit Lidköping kommuns upphandling har Skara Plåt gjort en omtäckning av plåttaket på Wennerbergskolan. Den gamla plåten togs bort, undertaket kollades över och återställdes vid behov, och ca 1000 kvadratmeter ny GreenCoat plåt i färgen ärggrön lades på.

“Detta är ett väldigt roligt jobb för det är utmanande men inte jättesvårt. Det är inte bara raka ytor, det är till exempel två torn på taket så det hög nivå på hantverket. Projektet innebär traditionellt byggnadsplåtslageri och det arbetar vi med på daglig basis, men det kräver sin plåtslagare som man säger så.” säger Fredric Hanqvist, projektledare och grundare av Skara Plåt.

Skara Plat_bild 1.jpg

Skara Plåt är en del av Plåtpartnergruppen 

Skara Plåt är ett traditionellt byggnadsplåtslageri som startades av Fredric Hanqvist år 2003. Fredrik gick i sin pappas fotspår och blev plåtslagare, men allt eftersom företaget växt har Fredric tagit en ny roll som projektledare. Nu består teamet på Skara Plåt av sju stycken yrkesarbetare, en projektledare och en tätskiktsmontör. Deras kunder är framförallt stora byggbolag och de är verksamma inom Skaraborg. När kunderna önskat har det hänt att plåtslagarna åkt ut på jobb till allt från Oslo, Malmö och Årjäng. 

I april 2017 gick Skara Plåt med i Plåtpartnergruppen, en tak & fasadkoncern där flera företag inom samma bransch i Mellansverige ingår. Med Plåtpartnergruppens stöd har Skara Plåt större kapacitet i ryggen. 

“Genom Plåtpartnergruppen får vi mycket administrativt stöd med det dagliga arbetet som behöver göras, så vi kan fokusera på rätt saker. Det är skönt att få den hjälpen, och vi kan också ta hjälp av de andra företagen i gruppen. Om det är någon som har mindre att göra samtidigt som någon annan behöver mer folk, då kan vi hoppa in och arbeta för varandra en period.” säger Fredric. 
 

Skara Plat_bild 2.jpg
Den vackra Wennerbergskolan i Lidköping, bilden är tagen före arbetet påbörjades. 

Skara Plåt vann upphandlingen av omtäcknignen på Wennerbergskolan 

Skara Plåt försöker vara med i alla upphandlingar de har möjlighet till. Lidköpings kommun är beställare av projektet på Wennerbergskolan och Skara Plåt vann den upphandlingen som totalentreprenör. De har ett helhetsansvar över projektet och står för allt från samordning, arbetsmiljöplan, transporter, ställningar, material och montage. 

I april 2019 fick Skara Plåt reda på att de vunnit upphandlingen och i november samma år skrevs kontraktet. I februari 2020 påbörjades arbetet på plats och det beräknas vara klart i mitten av hösten. 

Beställning av 1000 kvadratmeter plåt 

I upphandlingen föreskrivs vilket material som ska användas, och för att kunna lämna ett anbud mäter Skara Plåt upp och räknar ut materialåtgången.

“När vi skickar in ett anbud sätter vi ett pris för allt material, och när vi sedan ska beställa får vi hoppas att vi gjort ett bra estimat och hitta en leverantör som kan möta det priset. Jag gör en fullständig materialspecifikation över hur mycket material som kommer att gå åt, och i detta projektet gjorde jag hela beställningen hos Bevego och lämnade specifikationen till dem.” säger Fredric. 

Efter att Fredric lagt in sin beställning hos Bevego kan han avropa material när som helst under hela projektet. När ett avrop gjorts får Skara Plåt exakt det materialet som behövs utkört till arbetsplatsen av Bevegos turbilar. Fredric berättar att det är skönt att slippa sköta transporterna själv och att det har fungerat väldigt smidigt att få rätt material till rätt plats, tajmat i rätt tid.

Skara Plat_bild 3.jpg
Wennerbergskolan i Lidköping innan omtäckningen av taket påbörjades. 

Med en skola som arbetsplats 

“Vi har arbetat på skolor förut men nu hade vi totalentreprenaden vilket vi inte haft förut. Det var vårt ansvar att göra arbetsmiljöplanen och när man arbetar på en skolgård är det mycket runt omkring man måste tänka på och ha med i arbetsmiljöplanen. Det har ändå varit väldigt smidigt att arbeta på Wennerbergskolan. Personalen har varit väldigt tillmötesgående och mycket trevliga, så det har inte varit några problem faktiskt.” säger Fredric. 

En omtäckning av taket innebär att man tar bort den gamla plåten och kollar efter eventuella skador eller fukt under plåten, takpappen rivs bort och byts ut mot ny. Sedan är det dags att börja knäcka, bocka, forma och montera den nya plåten. 75% av allt plåtslageriarbete görs på plats. Skara Plåt har monterat en så kallad fältverkstad på arbetsplatsen med de viktigaste maskinerna för att kunna lösa det mesta direkt på plats.

Ett vackert plåttak i många år framöver 

På fotot ovan har den största delen av taket fått ny plåt, medan några ytor fortfarande har den gamla plåten kvar. Anledningen att den nya plåten skiljer sig i färg på bilden är att den blåaktiga skyddsplasten fortfarande sitter kvar på vissa delar.

Under arbetet hittade plåtslagarna en anteckning på en av takstolarna där det gick att utläsa att senaste takbytet skedde någon gång under 70-talet. Enligt Fredric kommer detta nya taket att hålla i minst 50-60 år, om man inte sköter underhållet. Om man däremot följer rekommendationen för denna typen av tak som innebär att se över det en gång per år kommer taket hålla i långt över 60 år. 

Ett plåttak kräver inte mycket underhåll men det som bör göras för att taket ska hålla så länge som möjligt är att se över det på våren och på hösten, och bättringsmåla där det behövs. Det är också viktigt att hålla rent, i synnerhet i hängrännor och där löv och skräp kan samlas. Det är när plåten hålls fuktig en längre tid som den börjar gå sönder och riskerar att rosta. Så lägg några timmar per år på underhåll så har du ett mycket hållbart och vackert tak lång tid framöver.