Projekt för ökad kännedom om ventilation

22 september 2021

Vecka 37 startade en stor rikstäckande kampanj med namn Hur andas ditt hus? Det är branschorganisationen Svensk Ventilation som driver kampanjen i syfte att utbilda Sveriges befolkning om ventilation och vikten av ett bra inomhusklimat. Håll utkik efter kampanjens dekaler, de syns gärna i samband med en uteluftsgaller eller ett luftdon. Kampanjen sker främst digitalt men också fysiskt. Alla medlemmar som vill kan vara med och bidra till ökad kunskap.

Ett ökat intresse för inomhusklimat 

Britta Permats är VD på Svensk Ventilation och berättar att de får fler och fler frågor om inomhusklimat och ventilation, både från journalister och allmänheten. Intresset för hälsosam och energieffektiv ventilation har generellt ökat i Sverige, men även pandemin har bidragit till att frågan lyfts. De som arbetar hemifrån spenderar stora delar av sin dag i hemmet, vilket gjort att allt fler börjat funderar över sin ventilation. 

“Vi fick så mycket frågor om ventilation och upptäckte att det är många som inte ens vet att det finns olika typer av system. Vi insåg att vi måste göra något för att sprida kunskap på en grundläggande nivå. I slutet av 2020 satte vi oss ner och funderade på hur vi skulle nå ut, då föddes idén till kampanjen Hur andas ditt hus? och vi satte ihop en ny arbetsgrupp som har jobbat med detta.” säger Britta. 

Utbilda Sveriges befolkning 

Britta ser detta som något utav en folkbildningsinsats och hoppas på att fler av Sveriges invånare ska förstå vikten av bra luft, och att effekten av dålig luft kan vara trötthet, huvudvärk, problem med luftvägar och koncentrationssvårigheter. 

De som är medlemmar i branschorganisationen Svensk Ventilation är leverantörer och ventilationsentreprenörer som arbetar mot företag. Det är inte medlemmarnas kunder som behöver utbildas utan det är personer utanför byggbranschen. Genom kampanjen hoppas man på att nå ut till bland annat villaägare, bostadsrättsföreningar och skolor.

 

Vecka 38_Hur andast ditt hus_bild 1.jpg

 

Dekaler som väcker uppmärksamhet 

Från och med vecka 37 kan du stöta på dekaler som ställer frågan om hur ditt hus andas. Budskapet kommer upp på 750 busshållplatser runt om i Sverige, en muralmålning på Drottningholmsvägen i Stockholm, en stor vepa på Magasinsgatan i Göteborg och även en stor vepa i Malmö. 

Den luft huset andas
är den luft du andas. 
Se till att den är frisk. 
Så att du också får vara det.

Denna text är ett av de budskap som kommer att kalla på många människors uppmärksamhet under hösten. Efter att ha läst texten hänvisas man till hemsidan andasfriskt.se där man kan läsa mer om hur viktigt det är med ett bra inomhusklimat, hur du kan påverkas av dålig luft, och vad du kan göra för att förbättra den. 

Bevego och Svensk Ventilation 

Vi på Bevego är medlemmar och har ett nära samarbete med Svensk Ventilation, dels genom vår representant i organisationen styrelse. Vi vill vara med och driva utvecklingen i branschen framåt, och hålla oss uppdaterade om aktuella lagar och regler. Självklart tycker vi att projektet Hur andas ditt hus? är ett välkommet initiativ för att få ut mer kunskap om hur viktigt det är med ett bra inomhusklimat.

Upplysa och sprida kunskap 

I våra 33 filialer kommer du att mötas av dekaler i olika former, som uppmanar till att reflektera över inomhusklimatet och om luften du andas verkligen är bra för dig. Vi vill såklart vara med och belysa denna viktiga fråga, och hjälpa till genom att bidra med vår kompetens. 

Ventilation är ett stort och viktigt område som både handlar om att göra en byggnad energismart samt att skapa ett bra klimat för de som ska vistas i byggnaden. Detta är vi på Bevego experter på! Vi svarar gärna på frågor och funderingar om olika lösningar och system, eller vad du kan göra för att skapa en bättre luftmiljö i en fastighet. 

 

Vecka 38_Hur andast ditt hus_Headerbild och bild 2.jpg

För att uppmärksamma kampanjen ser det ut så här på fasaden hos Bevego i Landvetter. 

De vanligaste systemen 

  • Från och tilluftssystem, med värmeåtervinning (FTX)
  • Frånluftssystem
  • Självdrag 

 

Vid ett frånluftssystem sugs luften ofta ut ur bostaden med hjälp av fläktar från köket, toaletter och tvättstuga. Luften tas in genom ventilation eller vädringsfönster. Många hus byggda innan år 1960 har självdrag. Det fungerar så att den varma luften inomhus stiger uppåt och försvinner ut ur huset via luftkanaler. Tack vare undertrycket sugs ny luft in utifrån, genom dörrspringor och andra otätheter. 

Den moderna och mest kompletta formen av ventilationssystem är från- och tilluftssystem som gör att man har full kontroll över mängden friskluft. Tilluften kommer in via tilluftsdon. Så kallade FTX-system, från- och tilluftssystem med värmeåtervinning, återvinner värmen från frånluften.

“En okunskap om ventilation bidrar till att många tätar sitt hus eller genomför renoveringar som avsevärt försämrar inomhusklimatet i sitt hem. När man inte är medveten om hur ventilationen fungerar kan man inte heller ta hänsyn till det i sina renoveringar. Beroende på vad man har för system finns det även andra saker som kan sätta ventilationen ur spel, som att sova med ett öppet fönster samtidigt som ett fönster i sovrummet bredvid är stängt. Även ett öppet fönster i badrummet kan försämra ventilationen i sovrum som har fönstren stängda.” säger Britta. 

Elever kan undersöka luften i sin skola 

En av aktiviteterna kopplade till denna kampanj är en tävling som Svensk Ventilation arrangerar, där skolelever kan vinna 10 000 kr till klasskassan. Uppdraget är att göra en film som visar hur luften rör sig i skolan. Det finns också möjlighet för skolor att låna en koldioxidmätare och testa luften i lokalerna. Den ger en indikation på om ventilationen är bra eller inte, ett värde över 1000 ppm indikerar på att ventilationen i lokalen förmodligen inte är tillräcklig. 

“Det finns forskning kring inomhusklimat som visar på att dålig luft bidrar till trötthet och huvudvärk. Det påverkar också ögon och näsa negativt, framförallt om man är allergiker eller astmatiker. Vi vet också att dålig luft påverkar prestationsförmågan och koncentrationsförmågan negativ. Inom skolan visar forskning på att det framförallt är resultaten inom matematik och läsförståelse som sjunker när det är dålig luft i klassrummen.” säger Britta. 

Alla kommuner är skyldiga att vart tredje år genomföra en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) på alla skolor i kommunen. Enligt en undersökning som gjordes av Svensk Ventilationskontroll år 2019 är det endast 3 av 10 kommuner som följer dessa regler. Om man som elev misstänker att det är dålig luft i klassrummen finns några tips hur du kan få bättre koll på luften.

 

  • Kolla om du kan hitta ert OVK-intyg. Det ska sitta synligt på skolan. 
  • Kontakta elevskyddsombudet som skolan har ett sådant.
  • Kontakta lärare eller rektor. 
  • Ta reda på vem som äger fastigheten.
  • Det kan också vara bra att låna en koldioxidmätare och mäta luften i skolan.

 

Vecka 38_Hur andast ditt hus_bild 3.jpg

 

Var med och bidra 

Vår förhoppning med denna kampanj är att många människor ska lära sig något nytt om ventilation, eller bli mer uppmärksamma på hur viktigt det är med ett hälsosamt inomhusklimat. Om vi får fler fastighetsägare att se över utdaterade ventilationssystem är det extra bra. Om du själv vill vara med och sprida budskapet gör du det genom att ta upp telefonen och fotografera nästa gång du ser en av kampanjens dekaler. Dela bilden i sociala medier och tagga med #andasfriskt så hjälper du till att öka fokuset på ett bra inomhusklimat. 

“Som en förlängning av Hur andas ditt hus? hoppas jag att vi nästa år kan arbeta vidare med fokus mot politiken. Vi har arbetat mot politiken tidigare, och nu har vi en del punkter som vi vill lyfta och arbeta med för att genomföra en förändring. Vi anser till exempel att det behövs mer forskning på inomhusklimat, och man behöver se över OVKn. Idag kan man faktiskt ha en godkänd OVK utan att inomhusluften är särskilt bra. Det hoppas vi på att kunna förändra.” säger Britta. 

 

www.andasfriskt.se