Rektangulära ventilationskanaler och ljuddämpare

10 januari 2017

Bevego Byggplåt & Ventilation AB är en av Sveriges ledande grossister inom byggnadsplåt, ventilationsprodukter och teknisk isolering. Under 2016 förvärvades Profiduct AB som fusionerades med Bevego och det rektangulära sortimentet lever vidare under varumärket Profiduct®.

REKTANGULÄRA VENTILATIONSKANALER
Vi tillverkar efter kundspecifikation rektangulära ventilationskanaler främst i galvplåt, men också i svartplåt, magnelis, aluzink, rostfritt. Samtliga kanaler kan levereras med invändig ljud, brand eller kondensisolering. Kanalerna levereras med färdigkapade gejder samt packning. Profiduct® har ett specifikt kodsystem (BAKK) men inom Bevego kan vi naturligtvis tolka alla typer av kodsystem som finns i branschen. Ventilationskanalerna kan även levereras i halvfabrikat.

På profiduct.se finns beställningsmaterial, s.k. kanalspecifikation som kan användas både vid förfrågningar och beställningar. Här finns även Profiduct®:s typgodkännandebevis med återkommande tillverkningskontroller för ventilationskanaler i täthetsklass C samt monteringsinstruktion. Vi får ofta höra att vi är duktiga på att få fram stora mängder kanaler på kort tid, vilket är lite av vår styrka. Vid stora beställningar har vi möjlighet att fördela produktionen på våra fyra verkstäder. Vi har ändamålsenlig maskinpark med bl.a. tre kanalmaskiner.

REKTANGULÄRA LJUDDÄMPARE
Profiduct® har en omfattande tillverkning av rektangulära ljuddämpare BAKR och BBKR med tillhörande ljud- och tryckfallsdata. På profiduct.se finns information om alla olika varianter. Enklast är naturligtvis om du kan beställa utifrån Profiduct®:s koder men vi kan också föreslå lämplig dämpare till dig när vi får kravspecifikationen. Vi kan även föreslå utbytesdämpare.

REKTANGULÄRA OCH CIRKULÄRA IM-KANALER
Alla typer av ventilationskanaler samt ljuddämparskal kan levereras som helsvetsade s.k. IM-kanaler i materialen svartplåt eller rostfritt. Speciallackning kan beställas. Profiduct® har medverkat i framtagandet av vägledningar och rekommendationer för imkanaler. 

SAMLINGSLÅDOR OCH TAKGENOMFÖRINGAR
Vi tillverkar alla typer av måttbeställda samlingslådor och takgenomföringar. Standardlådor finns på lager.

LEVERANSTID
Normal leveranstid är 10 dagar efter klarlagd order eller enligt överenskommelse. Rikstäckande leveranser från våra fyra verkstäder Järna – Kungälv – Bankeryd – Lund. För att vara nära marknaden väljer vi att ha tillverkning på fyra centralorter. Tillverkningen i Järna ligger 25 minuter från Stockholm, tillverkningen i Bankeryd ligger 10 minuter från Jönköping, tillverkningen i Lund 15 minuter från Malmö och Kungälv 20 minuter från Göteborg. Tack vare anläggningarnas placering kan Bevegos rektangulära sortiment nå hela 90% av  marknaden inom en transportsträcka på bara 10 mil.

Vårt mål är att du som idag är trogen kund ska fortsätta känna att vi är din partner i alla lägen och att vi numer finns ännu närmare dig tack vare 40 filialer runt om i landet. Profiducts egna logistik kompletterats med Bevegos fantastiska turbilsnät och förmånliga transportavtal. 

För dig som ännu inte beställt rektangulära produkter av Bevego hoppas vi nu få chansen. 

Vid frågor kontakta den kontaktperson du har idag eller den filial som rent geografiskt ligger närmast dig.