Spetskompetens hos Bevego: Taksäkerhet

01 september 2021

Vi på Bevego säljer taksäkerhetsutrustning till proffs. Yrkesgrupper som byggnadsplåtslagare, snickare och takläggare finns bland våra kunder. Förutom att vi lagerhåller produkter från tre av Sveriges ledande varumärke kan vi bistå med utbildning och vår stora kompetens. Vårt sortiment är noga utvalt med fokus på att det ska vara enkelt att montera och säkert att använda.

Specialister på taksäkerhet 

Vi på Bevego strävar hela tiden efter att vara landets ledande grossist- och handelsföretag på den professionella marknaden, inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Då räcker det inte med att ha det bästa sortimentet. Förutom tillgänglighet, lokal förankring och hög service har vi stor kompetens om produkterna och kan vägleda våra kunder till rätt produkt för rätt applikation. 

Våra medarbetare jobbar hårt för att hålla sig uppdaterade kring byggregler och det senaste på marknaden. Det gör att du som kund kan få den bästa rådgivningen kring både produkter och material i vårt breda sortiment. Vi har också ett flertal områden som vi specialiserat oss på, för att ligga i framkant och bidra med värdefull spetskompetens. Ett sådant område är taksäkerhet. 

 

Vecka 35_taksakerhet_CWL_bild 1.jpg

Bild: CW Lundberg. Skyddsräcke och gångbrygga. 

 

Tre tillverkare inom taksäkerhet 

Sortimentet hos oss på Bevego är alltid noga utvalt. Inom taksäkerhet tillhandahåller vi tre olika varumärken, Weland Stål, Per Wikstrand och CW Lundberg. Dessa tre tillverkare tar fram produkter av riktigt hög kvalitet, och vi ser stora fördelar med att erbjuda detta breda sortiment som varumärkena skapar tillsammans. Oavsett vilken säkerhetsutrustning ditt projekt kräver kan du hitta det hos oss. 

 

Weland Stål

Weland Stål är en ledande leverantör av produkter för taksäkerhet och utrymning. I deras sortiment hittar du även räcken, stegar, trappor och solpanelsfästen samt ett mycket uppskattat beräkningsprogram. Företaget grundades 1975 och är stationerade i Ulricehamn. 

Där har de en modern maskinpark och en egen testanläggning. I maskinparken testas nya produkter för att leva upp till gällande standarder innan de släpps på marknaden. Welands Stål kan som enda tillverkare ta fram taksäkerhetsprodukter av koppar och rostfritt stål. Alla deras taksäkerhetsprodukter är certifierade och godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Per Wikstrand

Per Wikstrand är ett starkt varumärke inom taksäkerhet som varit verksamma i Mora sedan mitten av 80-talet. I deras fabrik där kvalitet står i fokus tillverkas takskyddsprodukter men också vedmaskiner. De har ett komplett produktsortiment med taksäkerhetsutrustning i varmförzinkat och lackerat stål. Produkterna från Per Wikstrand är P-certifierade enligt svensk standard och CE-märkta i så lång utsträckning som möjligt. 

 

CW Lundberg

CW Lundberg startade 1993 och arbetar uteslutande med taksäkerhet, vilket gör dem till det enda företaget i Sverige som bara fokuserar på taksäkerhet. Produkterna utvecklas ständigt utifrån kundnytta, säkerhet och ur miljösynpunkt. Detta sker i deras fabrik i Mora där alla deras produkter även tillverkas. CW Lundberg har fokus på snabbmonterad utrustning för att bespara montörerna tid vid montering. Deras produkter är också Europas mest avancerade när det kommer till deformationszoner. 

 

Vecka 35_taksakerhet_Per Wikstrand_bild 2.jpg

Bild: Per Wikstrand. Takbrygga och snöräcke grind på panntäckt tak.

 

Utbildning och lagerhållning av produkter 

För oss på Bevego är det viktigt att hålla oss uppdaterade kring våra leverantörers sortiment och nya produkter som släpps på marknaden. Vi får mycket hjälp av våra leverantörer som är experter och kan sina produkter utan och innan. På så sätt kan vi föra vidare kunskapen och ta rollen som experter när våra kunder behöver hjälp. Vi håller oss också uppdaterade kring vilka byggregler som gäller, så att vi kan rekommendera rätt produkt till ditt projekt. 

Förutom att vi i olika utsträckning lagerhåller taksäkerhetsutrustning på våra 33 Bevegofilialer, kan vi också hjälpa till med utbildning till dig och dina medarbetare. Med vår specialistkunskap inom taksäkerhet kan vi sätta samman en utbildning som fokuserar på era behov, där du får svar på dina frågor och funderingar. För att få mer information om hur vi kan hjälpa dig tar du kontakt med din närmaste Bevegofilial. 

 

Boverkets byggregler och arbetsmiljölag 

Alla tak som ska beträdas ska ha taksäkerhetsutrustning. Det är Boverkets byggregler samt arbetsmiljölagen som styr vilka krav som ska ställas på utrustningen. Reglerna finns för att förhindra fall vid tillträde och förflyttning på tak under arbete, och vid arbete på ett fast arbetsställe på ett tak. Reglerna redogör för vilka fasta takskyddsanordningar som ska finnas på taket, och att de ska vara monterade så att de håller vid en olyckssituation. 

Reglerna för tak som inte ska beträdas yrkesmässigt styrs av Boverkets byggregler, men de är oftast inte tillräckliga för yrkesmässigt beträdande av tak. Boverkets byggregler förändras över tid och det är delvis fastighetens byggår som styr vilka regler som gäller. Arbetsmiljölagen tar däremot ingen hänsyn till när fastigheten byggdes utan samma regler gäller för alla. 

 

Vecka 35_taksakerhet_Weland Stal_bild 3.jpg

Bild: Weland Stål. Snörasskydd av profildurk med tapp.

 

Takmaterialen utvecklas 

Det gäller inte bara att ha koll på byggregler som kontinuerligt utvecklas. Produkter och material utvecklas också allt eftersom tekniken går framåt. Därför är viktigt att ta reda på vilket takmaterial som skyddsutrustningen ska monteras på, och se till att utrustningen är testad för det aktuella materialet.  

Som CW Lundberg skriver på deras hemsida sker utvecklingen av deras produkter med hänsyn till olika takmaterial. Eftersom att takmaterial hela tiden utvecklas krävs en ständig uppdatering över hur olika taksäkerhetsprodukter samverkar med olika material. Detta för att kunna erbjuda så hög säkerhet som möjligt.

 

Lösningar från verkligheten

Alla ledande varumärken inom taksäkerhet utvecklar sina produkter utifrån användarens behov. Man tar hänsyn till hur det fungerar att arbeta som till exempel snickare, takläggare eller plåtslagare. För att produkterna ska bli så säkra som möjligt är det viktigt att de utvecklas utifrån verkligheten. Därför är dina åsikter viktiga. Vi på Bevego har en nära dialog med våra leverantörer och kan vara med och påverka och framföra våra kunders åsikter. 

Kom gärna in till din närmaste Bevegofilial om du vill dela med dig av synpunkter på någon produkt, om du vill ha hjälp att välja rätt taksäkerhetsutrustning eller lära dig mer om ämnet.