Weland Stål förbereder för en säker morgondag

10 september 2020

Som ledande leverantör av produkter inom taksäkerhet gör Weland Stål vardagen säker för mängder av entreprenörer. De har egen avdelning för produktutveckling, egen testhall, samarbete med RISE och driver säkerhetsfrågor i olika standardiseringskommittéer. Här berättar Anders Rost på Weland Stål om hur de utvecklar branschen.

Vilka är Weland Stål? 

Weland Stål är en ledande leverantör av produkter inom taksäkerhet och utrymning, och sedan starten 1975 har de arbetat med produktions- och produktutveckling inom dessa områden. Företaget ligger i Ulricehamn och har idag 53 anställda. När Bevego startade 1994 var Weland Stål en av deras första leverantörer. Sedan dess har samarbetet växt och Bevego är nu en av Weland Ståls största återförsäljare. 
 

Bevego_welandstal_Bild 1.jpg

Konstant utveckling inom taksäkerhet

 Taksäkerhet är ett väldigt viktigt område som förhindrar olyckor på arbetsplatser och i hemmen. Branschen utvecklas och standarder uppdateras hela tiden, Weland Stål arbetar ständigt med att förbättra och förfina sina produkter för att ligga i framkant i branschen. 

“Inom taksäkerhet går utvecklingen ständigt framåt, ibland mer intensivt. Regler och standarder revideras löpande men det är ganska sällan som det görs några stora förändringar. Arbetsmiljöverket gjorde till exempel en markant förändring under 2015 när de skärpte kraven för arbete på tak. Då blev efterfrågan på wire- och skensystem väldigt stor.” säger Anders Rost som arbetar inom försäljning på Weland Stål. 

Weland Ståls populära produkt Weline är ett fallskydd som finns i tre versioner; spår, klo och rör. En wire monteras längst takbryggan, takstegen, nockräcket, arbetsplattformen eller direkt på taket. Genom att användaren kopplar sin säkerhetslina till en löpare eller direkt till wiren skapas en flexibel lösning som är smidig, säker och prisvärd. 

Andra produkter som Weland Stål är stora inom är snörasskydd, takbryggor, takstegar och fasadstegar. Bredare bryggor för utrymning och service är också en produkt där efterfrågan ökat kraftigt de senaste åren. 

Påverkar genom standardiseringskommittéer

“Vi sitter själva med i nationella och internationella standardiseringskommittéer för att vi ska kunna påverka och driva utvecklingen framåt. För att ligga i framkant och vara beredd på förändringar är det viktigt att se vad som kommer hända framåt i branschen. Närmast ligger en ny standard som omfattar wire- och skensystemen. För oss kommer det innebära en hel del ny provning men vi är förberedda.” säger Anders. 

Weland Ståls senaste produkt är en ny förankringspunkt, ett så kallat livlinefäste. Där är omfattande tester utförda utifrån alla de regler och standarder som gäller idag, men produkten är också förberedd för att möta morgondagens krav som kommer träda i kraft. 

Säkerhet på tak är såklart oerhört viktigt, både för den enskilda villaägaren och de yrkesmän som har sin arbetsplats på taken. Alla tak som på något sätt beträds måste ha taksäkerhetsutrustning, och det finns regler och standarder som man måste ha koll på. 

“Vi på Bevego säljer taksäkerhetsutrustning till proffs inom olika yrkesgrupper, allt från byggnadsplåtslagare, takläggare och snickare. Våra kunder är kunniga men vill ofta ha hjälp och råd inom taksäkerhet. Våra säljare är experter på taksäkerhet och med hjälp av Weland Stål håller vi oss uppdaterade och hänger med i lagstiftningen. Vi lagerhåller dessutom stor del av Weland Ståls sortiment i våra filialer.” säger Pär Fagberg som är produktansvarig inom byggplåt på Bevego.

Bevego_welandstal_Bild 2.jpg

Mängder med tester och höga krav

Varje ny produkt som Weland Stål tar fram går igenom omfattande prover. Produkten provas i samtliga takkonstruktioner som den är aktuell för, och under värsta tänkbara läge med extrema påfrestningar. 

“På Weland Stål har vi en egen testhall för utveckling vilket gör att vi effektivt kan ta fram nya produkter. Vi utsätter produkterna för extremt stor belastning för att kunna studera hur produkten beter sig i olika takmaterial, och för att se hur produkten reagerar av olika laster. Under utvecklingsprocessen går vi också längre än vad reglerna kräver för att få fram en så bra produkt som möjligt.” säger Anders. 

Research institutes of Sweden som partner

När Weland Stål är så gott som färdig med produktutvecklingen av en ny produkt skickas den till ett oberoende testinstitut för att testas. Det är en process som behöver göras flera gånger innan en ny produkt får släppas ut på marknaden. Olika produkter omfattas av olika standarder, och därför behöver alla produkter genomgå olika typer av tester. I den framtagna standarden framgår hur produkten ska provas och vilka laster den ska klara. 
 
RISE (Research institutes of Sweden) är Sveriges forskningsinstitut och utför all slutprovning på Welands nya produkter. Anders beskriver RISE mer som en viktig kollega än en tråkig kontrollant. Utöver tester utför RISE löpande kontroller av Weland Ståls produktion för att säkerställa att de som tillverkare upprätthåller den kvalité och de krav som ställs genom hela produktionskedjan.
 

Bevego_welandstal_Bild 3.jpg

Utvecklar för att optimera och underlätta

“En av våra senaste produkter är ett helt nytt fäste för tak som lutar under 15 grader. Bryggfästerna är unika och det smarta är att man kan använda samma fästen både tvärs över taket och i takfallets riktning. Detta underlättar då man bara behöver ha det totala antalet meter som går åt för att kunna leverera brygga och bryggfästen. Det är vår avdelning för produktutveckling som har ritat och designat produkten och utfört omfattande provningar.” säger Anders.

Återförsäljare som Bevego har bra koll på standarder och regler inom branschen och kan rådge i frågor som gäller taksäkerhet. Om du har frågor om allt från wiresystem till takstegar är du varmt välkommen in i någon av Bevegos filialer för att prata med en säljare. På welandstal.se finns också mycket information, bland annat användbara montagefilmer. 

De kunskaper som krävs för att montera Welands lösningar inom taksäkerhet är att man är lite händig och att man följer montageanvisningarna. Om man följer de certifierade montageanvisningarna så bedömer Weland Stål att riskerna är i de närmaste obefintliga. 

“Vi håller kontinuerligt i utbildningar av våra återförsäljare och grossister, och vi skräddarsyr ofta utbildningarna för att passa kundernas önskemål. Eftersom att våren varit speciell med en pandemi har vi gjort många av våra utbildningar som webbinarier. Vi på Weland Stål upplever ett mycket gott samarbete med Bevegos filialer och vår ambition är att fortsätta att utvecklas tillsammans.” avslutar Anders.