Teknisk isolering för sjukhusets säkerhet

03 mars 2012

Det pågår en ny- och ombyggnation av Falu lasarett. Den 60 år gamla kvinnokliniken rivs och ersätts med en tre gånger så stor byggnad dit flera kliniker ska flytta. Hela uppdraget, som omfattar ca 26.000 kvadratmeter, ska vara färdigt våren 2013.

Teknisk isolering för sjukhus i falun.jpgDe nya klinikerna och ombyggnaden av akutmottagningen är efterlängtade och innebär ett lyft för hela lasarettet. Men att arbeta med ett sjukhusprojekt ställer helt annorlunda krav jämfört med många andra projekt. Säkerhetsfrågan är stor och kräver exempelvis mycket brandisolering. Vidab, VVS Isolering i Dalarna, har fått i uppdrag att isolera både rör och ventilation, samt utföra ljud- och brandtätning vid om- och tillbyggnationen. – Materialmängderna till lasarettet har varit omfattande och har ahft stor inverkan på Bevego i Falun. Bland annat 2,5 mil rörskålar och 13.000 kvadratmeter lamellmatta för isolering av ventilationsinstallationer, har levererats. Från projekteringsstadiet tillkommer det dessutom en hel del under byggets gång. Exempelvis kom en beställning på drygt 1.500 kvadratmeter nätmatta för extra isolering av avloppsrör.

Logistiken är avgörande
Teknisk isolering för sjukhuset i falun - extra lager.jpgBevego i Falun är projektansvarig för materialförsörjning och logistik därifrån har de daglig kontakt med beställaren från Vidab och Bevego levererar material kontinuerligt – Vi har tre-fyra leveranser i veckan till Falu lasarett. De får material löpande, i den takt de behöver det. Eftersom de hela tiden flyttar på sig och det heller inte finns några uppläggningsytor vid byggarbetsplatsen så lagerhåller vi lamellmattor och rörskålar åt dem. Hela entreprenaden är ett parteringjobb och alla inblandade arbetar efter lägsta möjliga totalkostnad. – Vi har en lång relation med Vidab och har en bra dialog med dem. Det är en bra samarbetspartner, vilket gör att vi får förtroende från dem för en så här omfattande affär.