Mängder med ventilation i precis rätt tid till Geely Innovation Centre

24 juni 2020

Den första fasen av Geely Innovation Centre är två kontorsbyggnader om totalt ca 55 000 kvm som utöver kontor kommer innefatta restauranger, kaféer och butiker. Det är på Lindholmen i Göteborg som denna innovationshubb för det Svenska fordonsklustret håller på att växa fram. Området kommer bli ett öppet campus som uppmuntrar till samarbete och interaktion, och en plattform som möjliggör teknologisk innovation och tvärkulturellt utbyte.

Innovationscentret kommer skapa samverkansmöjligheter för fordonsindustrin och akademin. Totalt kommer hela Geely Innovation Centre rymma 3500 arbetsplatser för anställda inom Geelykoncernen i Göteborg, samt utrymmen som är öppna för andra företag och allmänheten. Det är tillsammans med det expansiva ventilationsföretaget Brion som Bevego får vara en del av denna etapp.

Brion_geely_innovation_center_Bild 1.jpg
“Jag har jobbat som arbetsledare på Brion i 9 månader och innan dess var jag på ett företag i Kungsbacka. Där samarbetade jag med Bevego i över 25 år, det började långt innan företaget hette Bevego och ett av önskemålen jag hade när jag började på Brion var att få fortsätta det samarbetet.” säger Carl Wahlgren.

Det är BRA som är huvudentreprenör för Geely Innovation Centre och Brion står för all ventilation i etapp 2, av de kontorsbyggnader som omfattas av fas 1. I november 2019 påbörjade Brion sitt arbete på plats och ventilationen har nu monterats på hela 6 våningar. Det innebär att deras arbete kommit halvvägs och att nästa steg är att påbörja arbetet på våning 15, för att arbeta sig ner till våning 7. Alla rektangulära kanaler kommer från Bevego och det är en stor del rektangulära ventilationskanaler som används i projektet. 

Brion är ett företag som startade för 3 år sedan och efter intensiv expansion är de redan stora i branschen. De arbetar inom ventilation, rör, solenergi och teknik. Brion arbetar i stora projekt och har etablerade uppdragsgivare. Detta projekt är det största som Carl arbetat med och värdet på Brions entreprenad ligger runt 50 miljoner kronor.

Brion_geely_innovation_center_Bild 2.jpg

“Det är ett enormt stort bygge detta! Vi har fått hit otroligt mycket ventilationsmaterial, det är sådana stora mängder med kanaler som går åt och det har kommit otaliga lastbilar med leveranser. Då är det tryggt att veta att Bevego alltid levererar på utsatt klockslag så att logistiken fungerar smidigt. Vi har ett logistiksystem som heter Myloc som sköts digitalt, det behöver alla förhålla sig till för att det inte ska bli kaos och det fungerar väldigt bra.” säger Carl Wahlgren. 

Under hela projektet har tidsplanen varit mycket pressad, därför har de arbetat med ventilationen på 6 plan samtidigt. När det var som mest att göra hade Brion 20 personer på plats på bygget, och de ligger nu på ca 15 personer. Deras arbete ska vara klart till jul och efter det görs funktionskontroll på ventilation, rör och el, och i mars beräknas inflyttningen att kunna ske.

Carls roll på bygget är monterande arbetsledare för all ventilation. Eftersom han de senaste 30 åren arbetat som montör är det enkelt för honom att ge sig ut på bygget och montera när det behövs, när det är mycket för montörerna eller när det är lugnt kring administrationen. 

Vid projektets start måttade Carl alla kanaler och lade in ordern hos Bevego. Sedan kan Brion med framförhållning göra smidiga avrop, och Bevego hinner tillverka allt material och leverera i rätt tid. Ungefär 3-4 veckor innan montörerna behöver ha materialet på plats för att påbörja nästa del av bygget ringer Brion till Bevego för att lägga beställningen och spika tid för leverans. 

Brion_geely_innovation_center_Bild 3.jpg

Här på Geely Innovations Centre är det stor del rektangulära ventilationekanaler som används och Carl förklarar att det beror på hur byggnaden är ritad. Här krävs det rektangulära kanaler när cirkulära kanaler inte får plats ovanför innertaket, och det är därför inte ett alternativ att använda cirkulära kanaler som kräver mer utrymme.

“När resultatet blir bra så fortsätter man gärna med samma leverantör, och så har det varit med Bevego. De gör bra kanaler och har bra leveranser på det klockslag vi kommer överens om, jag har inga invändningar. Jag arbetar gärna med Bevego även i framtida projekt.” avslutar Carl.