Ventilationslösning med eget ansvar sänker radonhalten.

01 mars 2013

För att sänka radonhalten och förbättra inomhusmiljön har Energispar AB installerat ventilationslösningar med FTX-aggregat och HITAC Interiör. Arbetet har pågått sedan augusti 2012 och avslutades precis.

Energispar AB med säte i Kristinehamn har arbetat med energibesparande åtgärder sedan mitten på 1980-talet. De har inriktat sig på specialanpassade ventilationslösningar till befintliga hus. Energispars VD berättar att de var tidigt ute med att hitta och testa alternativa lösningar till de mer konventionella metoderna. Redan 1991 installerade han en lösning med FTX-aggregat för att sänka radonhalten i 30 lägenheter. – Det är bra att vara nyfiken och alltid vilja utvecklas i sitt arbete, säger han.

HITAC-banner.jpg

IMG_4492.JPG

Radonhalten sänks med god ventilation

På Lotta Svärds gata 3 i Gamlestaden, Göteborg ligger Bostadsrättsföreningen Svenska Folkbyggen Nr 7. Fastigheten är byggd av sten och betong och uppfördes under sent 1940-tal, en ganska så typisk beskrivning av ett så kallat ”radonhus”. Efter en mätning förra året blev föreningen ålagd att vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Att uppdatera och förbättra ventilationen var då en självklar första insats, men lösningen var inte lika självklar. Föreningen hade tagit in offerter från olika entreprenörer men var inte helt nöjda. De kontaktade då Energispar AB, hade några möten och efter ett studiebesök hos tidigare kunder i Kristinehamn stod valet av leverantör klart. – Föreningen har en väldigt påläst styrelse och jag är imponerad av dem, säger VD för Energispar AB. De har varit både modiga och lätta att arbeta med.

IMG_4506.JPG

Produktutveckling under arbetet

I stället för ett centralt ventilationssystem har varje lägenhet får sitt eget FTX-aggregat som ska ge en jämn tillförsel av frisk och filtrerad luft till alla rum. Rören döljs av kanalsystemet HITAC Interiör. Resultatet blir en sänkt radonhalt och en förbättrad inomhusmiljö. Varje lägenhetsinnehavare styr själv sitt aggregat, därför passar denna lösning bostadsrättsföreningar extra bra med tanke på det egna ägandet och ansvaret. Dessutom är lösningen både kostnadseffektiv och tidssparande, eftersom ingen gipsning sker behövs det heller inga snickare och målare. I föreningen finns 75 lägenheter men ingen är den andra exakt lik. Variationen har krävt flera nya och specialanpassade lösningar, Energispar AB, Hallströms och Bevego har alla varit inblandade och kommit med idéer i den processen. Hallströms har löpande designat och producerat nytt material, vissa delar har varit unika och andra kan hamna i standardsortimentet, som till exempel dubbelpaneler för två rör.

IMG_4505.JPG

Bevego levererar i påse

Bevego i Karlstad har tagit emot order från Energispar AB och lagt beställningarna hos Hallströms. De har också skött planeringen av logistiklösningen som inneburit att allt material till varje specifik lägenhet packas i uppmärkta påsar redan hos Hallströms. Dessa påsar har sedan skickats till Bevego i Göteborg som kört ut dem till byggplatsen. På så sätt har Bevego kunnat underlätta arbetet för Energispar AB som haft mycket begränsade utrymmen för lager på plats. De lager som funnits har varit inhysta i källarutrymmen och för att hålla dessa uppdaterade har Bevego regelbundet gjort inventeringar och hämtat tillbaka överflödigt material. – Det har varit ett roligt och intressant projekt eftersom så mycket är nytt. Och en utmaning eftersom alla lägenheter är så olika med många specialvinklar och unika böjar.

Ser fram emot nya projekt

– Detta är en kanongrej, vi kommer att fortsätta erbjuda våra kunder denna lösning med HITAC Interiör, säger VD för Energispar AB. Det är en produkt som går att utveckla och den kan anpassas till objektet på ett sätt som inte går med de gamla statiska lösningarna. Han ser också fram emot nya projekt tillsammans med både Hallströms och Bevego. – Det är så roligt att arbeta med folk som har samma inställning som man själv, ingen av oss vill lämna något som inte blir bra, alla jobbar helt enkelt till det blir bra.

 

Fakta radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Om man andas in gasen under en längre tid kan den orsaka lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400–500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö. Av dessa är 90% rökare. Alla byggnadsmaterial baserade på sten (till exempel betong, tegel, lättbetong) innehåller radium och avger radon. Normalt är radonhalten så låg att den är betydelselös, men inte för alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, som användes från 1929 till slutet av 1970-talet. Den kan ge radonhalter på uppåt 1 000 Bq/m3. Radonhalten bör inte överstiga riktvärdet för inomhusluft som är 200 Bq/m³. Överstiger radonhalten riktvärdet ska hyresvärden eller bostadsrättsföreningen genomföra en radonsanering utan onödigt dröjsmål. Källa: radonguiden.se