Energisparprojekt ger äldre fastigheter energieffektiva ventilationssystem

03 mars 2021

Marknaden 1 är en fastighet i Täby om 9 våningar som ägs av Hemsö Fastigheter. Denna fastighet är en av flera där Ingenjörsfirman Gösta Schelin AB genomfört ett energisparprojekt. Syftet är att få äldre byggnader att leva upp till dagens högt ställda krav på ventilation och energiförbrukning.

“När vi på Gösta Schelin får en förfrågan om att genomföra ett energisparprojekt kan det vara för att fastighetsägaren inte fått godkänt på sin OVK-besiktning som är en obligatorisk kontroll av ventilationssystemet, eller så är ventilationssystemet i fastigheten uttjänt och inte längre fungerar effektivt.” säger Eric Lindqvist som är projektansvarig och delägare på Gösta Schelin AB. 

Ingenjörsfirman Gösta Schelin AB

Företaget vid namn Ingenjörsfirman Gösta Schelin AB startade 1953 och utgår från Hägersten i Stockholm. Företaget har genomgått tre ägarskiften och drivs nu av 6 delägare som alla är verksamma i företaget. Gösta Schelin AB är ett komplett entreprenad- och serviceföretag inom ventilation som arbetar med allt från nyproduktion och ombyggnation till energisparprojekt. 

“Vi är ett av några få företag som genomför rena energisparprojekt, vi har en bred kunskap inom allt som rör inneklimat så det passar oss att driva denna typen av uppdrag. Vi strävar efter att ligga i framkant inom tekniska lösningar, miljö och kvalitet. Vid behov tar vi in underentreprenörer för att leverera en komplett lösning. Som i projektet Marknaden 1 där tog vi hjälp av partners inom styr, kyla, bygg, rör och el.” säger Eric. 

Vecka 9_Energispar_Gösta Shelin_bild 1.jpg

Marknaden 1 i Täby 

De 9 våningarna i fastigheten med namn Marknaden 1 inrymmer vårdcentral och apotek på våning 2-4 och äldreboende på våning 5-8. Våningsplan 1 och 9 består bland annat av ventilationsutrymme. Byggnaden är från 1969 och eftersom att ventilationssystemet började bli dåligt ringde fastighetsägaren in Gösta Schelin AB. 

“Energisparprojektet som vi genomfört på totalentreprenad i samverkan med beställaren i Marknaden 1 innefattar projektering och installation av nytt ventilationssystem. Projektet har genomförts med flera partners inblandade. Vi har haft högt ställda krav på oss i detta projektet. Medan många andra beställare nöjer sig med att uppnå de lagstadgade kraven som bland annat omfattar fläktrummen har Hemsö Fastigheter eftersträvat en hög nivå i hela byggnaden.” säger Eric. 

Vecka 9_Energispar_Gösta Shelin_bild 2.jpg

Stor vikt på bra inomhusklimat 

Detta har bland annat inneburit att kanalsystemet har gjorts om även ute i anläggningen och inte bara i fläktrummen. Kanalerna i anläggningen byttes ut mot större och tätare kanaler för minska tryckfallen och få ett riktigt bra inomhusklimat. Gösta Schelin AB fick projektet i april 2020 och började arbeta på plats i början av juni. Just nu pågår justeringsarbete och projektet kommer vara helt klart inom kort.

Eric förklarar att trots många faktorer att förhålla sig till är ett energisparprojekt ofta enklare att genomföra än ett nybyggnadsprojekt. När det finns en befintlig byggnad blir ramarna för projektet mer konkreta och tydliga. Man har också användning av den information som går att utläsa av befintligt system, som drifttider, hur mycket vatten och värme som går åt och hur bra eller dåligt själva skalet är. 

 

Cirkulära kanaler från Bevego 

I projektet Marknaden 1 har Eric arbetat som projektansvarig och kollegan Jari Gröndahl har varit projektledare. Jari har bland annat haft en dialog med Bevego kring beställning av material och alla löpande leveranser till arbetsplatsen.

“Bevego är vår leverantör! Vi har arbetat med Bevego under många år och det är därifrån som vi köper 95% av vårt ventilationsmaterial, vi har ett bra samarbete med Bevego och för oss på Gösta Schelin AB är det en självklarhet att beställa därifrån. Det är aldrig något krångel, och produkterna har det som krävs för att vi ska kunna leva upp till de kraven som ställs på oss.” säger Eric. 

Vecka 9_Energispar_Gösta Shelin_bild 3.jpg

Utmaningar i projektet 

En utmaning kring projektet Marknaden 1 var att verksamheten i huset pågick som vanligt, och för att inte störa verksamheten blev det ett logistiskt pussel med bland annat in- och uttransport. Inte nog med det så var det stora restriktioner kring Covid-19 som gjorde att arbetet såg annorlunda ut i detta projekt.

Restriktionerna gjorde att montörerna inte fick komma in på vissa tider vilket gjorde att projektet drog ut lite på tiden och arbete fick ske på kvällar och helger. Kvaliteten på det provisoriska ventilationssystemet som sattes in under tiden som det gamla revs var också otroligt viktig. 

Eftersom att ingen visste hur viruset överförs var det av största vikt att det provisoriska ventilationssystemen höll lika hög kvalitet som det nya systemet. Det fick inte finnas risk för att viruset spred sig i denna miljön på grund av ett byte av ventilationssystemet och dåliga provisorier. 

Vecka 9_Energispar_Gösta Shelin_bild 4.jpg

Resultatet på Marknaden 1 

Förutom att Gösta Schelin AB har bytt ut ventilationssystemet samt rustat upp och bytt ut de rörledningar som har med ventilationen att göra har man också gjort ett stort jobb med att uppdatera brandskyddet. Brandgasfläktar och flera hundra brandspjäll har satts in, och det nya ventilationsbrandskyddet gör nu att byggnaden håller en mycket hög brandklass. 

“Efter avslutat projekt kommer byggnaden ha en betydligt lägre energiförbrukning än tidigare, och förutom att det är ekologiskt mer hållbart innebär det också en ekonomisk vinning på lång sikt. Framförallt har vi uppnått våra tre ursprungskrav. Byggnaden lever nu upp till dagens energikrav, systemet har nu en godkänd OVK-besiktning, och vi har satt in en ny och fräsch anläggning med nya aggregat som ersätter de uttjänta systemet.” avslutar Eric.