Lakverkets exceptionella miljö kräver ventilation i syrafast stål

10 februari 2021

Ambra är ventilationsföretaget som nischat sig mot industrin. Huvudkontoret ligger i Skelleftehamn och 500 meter därifrån ligger Boliden Rönnskär som är ett av världens mest avancerade smältverk. Ambra har ett kontinuerligt samarbete med Boliden Rönnskär och har nu rollen som ventilationsentreprenör när det nya lakverket byggs

Vecka 6_Lakverket_Boliden_ronnskar_ovan.jpg

Foto: Boliden 

Ventilationsföretag med fokus på industri

Ambras styrka är att arbeta inom industriella miljöer vilket de har lång erfarenhet och stor kompetens inom. De gör allt från att byta en spisfläkt till att arbeta långt ner i gruvorna. Med sin mekaniska verkstad, en mängd industrimontörer, smeder, plåtslagare och tekniker är de specialiserade på ventilation i komplexa miljöer med unika behov. Företaget har funnits i över 30 år och har idag tre kontor i Skellefteå, ett i Luleå och ett helt nytt kontor i Piteå. 

Boliden är en stor kund till Ambra där de verkligen får användning för sin spetskompetens. Boliden Rönnskär är en unik miljö på många sätt, de ämnen som hanteras i processen är påfrestande varför materialval och kvalitet är viktigt, vilket även innefattar ventilationen. I det nya lakverket är takhöjden ca 20 meter vilket innebär arbete på hög höjd, och det krävs dessutom stora luftflöden. De två största ventilationssystemen som installerats har ett luftflöde på 25 000 m³/s.

Anders Berglund som är platschef på Ambra i Skellefteå har även varit projektledare för uppdraget på lakverket. Han ser arbetet på Boliden Rönnskär som en spännande utmaning. “Det är inte många som arbetat med ett lakverk, utformning och material som använts är speciell. Det helt unikt och faktisk väldigt roligt att få vara en del av detta projektet.“ säger Anders.

Världsledande smältverk i Skellefteå 

Boliden Rönnskär är Sveriges enda smältverk för framställning av basmetaller och är världsledande på återvinning av elektronik. Anläggningen smälter och raffinerar en stor mängd olika återvinningsmaterial men framförallt koppar- och blykoncentrat från både Bolidens egna gruvor och från externa leverantörer. Huvudprodukterna är koppar, bly, guld, silver och zink. 

“Våra medarbetare på Ambra är vana vid att arbeta på Boliden Rönnskär. Vi har ett nära samarbete och vi har servicetekniker som regelbundet genomför service och reparationsarbeten. Våra industrimontörer och servicetekniker har stor kunskap kring miljön och de omständigheter som påverkar ventilationen, samtidigt som de är vana vid den säkerheten som krävs på sajten.” säger Anders.

Vecka 6_Lakverket_Boliden_ronnskar.jpg

Foto: Boliden 

Byggnation av nytt lakverk 

Under byggnationen av lakverket arbetade Ambra som ventilationsentreprenör direkt mot Boliden som var byggherre, totalt var ca 25 delentreprenader inblandade i projektet. Det nya lakverket som Boliden Rönnskär bygger är en investering med syfte att utvinna mer metaller från restmaterial, och att minska mängden avfall som ska deponeras i det nya djupförvaret. Djupförvaret byggs flera hundra meter under marken och är ett separat projekt. 

“Enkelt beskrivet är det som att lakverket är en stor kaffebryggare. I processen lakar man ur metaller från restavfall i olika steg. Vårt praktiska arbete på lakverket började i september 2019. Sedan dess har vi installerat sex olika ventilationssystem och just nu pågår injusteringsarbeten. Inom kort påbörjas provdriften för att snart kunna ta lakverket i bruk.” säger Anders. 

Kanalsystem i syrafast rostfritt stål 

“Vi beställer ofta vårt material från Bevego här i Skellefteå. De har ett stort engagemang och deras service och logistik är alltid mycket bra. På lakverket har vi stått för allmänventilation och monterat system i lakverket, ställverket, infrakten, utfrakten och personalbyggnaden. Det är en väldigt stor volym av material och vi har beställt alla kanalsystem från Bevego, både deras egna rektangulära kanaler och cirkulärt kanalsystem från Hallströms samt allt montagematerial.” säger Anders. 

Lakverket är ett projekt där höga krav ställs på ventilationen, det är en aggressiv miljö som påfrestar de material som används. Därför har rostfritt stål som är syrafast rakt igenom använts inne i lakverket. Syrafast rostfritt stål har en av de högre klassificeringarna när det kommer till korrosivitet och är mycket hållbar över tid.

I detta projekt var det en självklarhet att använda sig av syrafast rostfritt stål för att klara korrosivitets kraven. Speciella aggregat måste användas och luftdonen är till exempel epoxylackade. Ambras industrimontörer har värdefull kunskap om verksamheten på Rönnskär, om vilka material som kan reagera felaktigt i de olika miljöerna och vad som inte bör kombineras.

“Det finns ingen grossist som lagerför kanalsystem i syrafast rostfritt stål vilket kräver noggrann planering och bra framförhållning. Allt tillverkas på beställning och om någon detalj saknas vid montering tar det tid att få fram. Däremot har vi fått mycket bra hjälp från Bevego kring planering och beställning av allt material. Transport och logistik har fungerat utmärkt, de flesta leveranser är skickade direkt från fabrik, medan en del av materialet körts ut med Bevegos egna lastbilar till vår arbetsplats.” avslutar Anders.