NÄTMATTOR

Bevego lagerför nätmattor av mineralull för olika användningsområden såsom värmeisolering och brandisolering av ventilationskanaler, expansionskärl, behållare, tryckkärl, industriella rörledningar m.m.

För åtdragning av tråd vid isoleringsarbeten m m. Med träskaft.


En folieklädd matta gjord av veckad glasull


Nätmatta av ULTIMATE (620°C) med varmförzinkat 25 mm trådnät utan ytskikt


Nätmatta med 25 mm trådnät och aluminiumfolie mellan ull och nät.


Nätmatta med 25 mm trådnät och stapelfiber mellan ull och nät.


BevegoLine Tång för bl.a montage av nätmattor, stängsel mm. Passande klammer: 3990217


Stenullsmatta med aluminiumfolie samt ett varmförzinkat trådnät.


Stenullsmattaförsedd med ett tunt ytskikt av nonwoven, samt ett varmförzinkat trådnät.


Stenullsmatta försedd med en armerad aluminiumfolie samt ett varmförzinkat trådnät.


Stenullsmatta försedd med en tunn nonwovenväv samt ett varmförzinkat trådnät.


Stenullsmatta försedd med varmförzinkat trådnät.


Stenullsmatta med ytskikt av aluminiumfolie.


Stenullsmatta försedd med ett tunt ytskikt av nonwoven, samt ett varmförzinkat trådnät.


Stenullsmatta, med ytskikt av armerad aluminiumfolie.


Stenullsmatta med ett tunt ytskikt av nonwoven samt ett varmförzinkat trådnät.


För montage av nätmattor.