SKIVOR

Bevego lagerför skivor av mineralull för brand, -värme- och kondensisolering av t.ex. ventilationssystem, pannor, ugnar m.m

Stenullsskiva med ytbeklädnad av svart väv på en sida.


Stenullsskiva, godkänd för brand- och värmeisolering av rektangulära ventilationskanaler.


Skiva av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie.


Stenullsskiva med ett ytskikt av glasfiberväv för invändig isolering av ventilationskanaler.


Glasullsskiva med ytbeklädnad av svart väv på en sida.


Glasullsskiva med ytbeklädnad av mikroperforerad aluminiumfolie på en sida.


Stenullsskiva avsedd för brandskydd av bärande stålkonstruktioner.


Rulle för brand-, värme- och ljudisolering av fartyg.


Skiva för brand-, värme- och ljudisolering av fartyg.


Glasullsskiva för isolering av cisternväggar, ugnar, behållare mm.


Värme-, kondens- och brandisolering av rektangulära ventilationskanaler och branddörrar mm.


Värme och brandisolering av rektangulära ventilationskanaler och branddörrar mm.


Glasullsskiva för invändig isolering av ventilationskanaler och aggregat.

Bild saknas

Skylt för märkning av anläggnigar där kanalskiva PAROC InVent används.


Skiva av stenull för värme- och ljudisolering av rektangulära ventilationskanaler.


Skiva av stenull med ytskikt av stapelfiber.


Skiva av stenull för värmeisolering av rektangulära ventilationskanaler mm.


Skiva av stenull. För värmeisolering av pannor, ugnar, ventilationsapparater mm.