BYGGISOLERING

Olika typer av produkter för isolering i diverse applikationer i byggnader.

Froth-Pak™ 180 är ett 2-komponents polyuretan-kit som är enkelt att använda.


Folie som används som diffusionsspärr.


Lastfördelande övre isolerskiva vid utvändig isolering av tak.


Glasullsskiva som används som utvändig tvåskiktsisolering av tak.


Glasull med pappersbeläggning på en sida, som översta isolerskikt på ett vindsbjälklag.


Glasullsremsor för drevning runt fönster, dörrar och mellan byggelement.


Styv glasull för utvändig isolering.


Stenull för isolering under platta på mark och utvändigt på källarvägg.


Glasull for värmeisolering mellan träreglar c/c 600 mm.


Glasull för värmeisolering mellan träreglar, träbalkar och takstolar.


Isolering i konstruktioner typ platta på mark, källargolv, pålade konstruktioner.

Bild saknas

Täckfolie