DISTANSSKÅLAR & KLAMSVEP

Distansskålar och tillbehör för snabb installation och kondenskontroll vid rörupphängningar.

Stöd för rör och kanaler för att förhindra kondensbildning vid fästpunkter.


Stöd för rör och kanaler för att förhindra kondensbildning vid fästpunkter.


Stöd för rör och kanaler för att förhindra kondensbildning vid fästpunkter.


Stöd för rör och kanaler i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar. För att förhindra kondensbildning vid fästpunkter.


Enkla klamsvep för montering av distansskålar mm.


Med snabbkoppling och kombimutter för flexibel montering.


Tvådelade klamsvep för montering av distansskålar mm.