Bevego har certifierats som Top Employer av Top Employer Institut.

25 februari 2019

Top Employer Institute bildades för mer än 25 år sedan och har certifierat organisationer i över 100 länder. Varje år utför Top Employer Institute utvärderingar av arbetsplatser för att identifiera de ledande arbetsgivarna när det kommer till att skapa arbetsmiljöer som främjar både den professionella och personliga utvecklingen hos de anställda. 2019 blev vi i Bevego ett av de bolag som certifierats av Top Employer!

Bevego Byggplåt & Ventilation AB har verksamhet över stora delar av Sverige med 40 arbetsplatser och ca 420 anställda. Bolagets huvudkontor ligger i Alingsås, där det också etablerades 1994. 2002 köptes Bevego av Saint Gobain och är nu en del av den världsomspännande organisationen med över 170 000 anställda.

Som en del av Saint Gobain Sweden har vi nu utvärderats av Top Employer Institute och det är mycket glädjande att bli certifierad som en ”Top Employer Europe 2019”.

Certifieringen är ett kvitto på att vi gör bra saker för våra anställda inom Bevego. Självklart vill vi fortsätta utveckla arbetet med både ledarskap och arbetsmiljön, inte minst den psykosociala. Vi är ju varandras arbetsmiljö och det är viktigt att trivas på jobbet, vi lägger mycket tid och energi just där.

Top_Employer_Europe_2019-web.png

________________________________________________________________________________________

 

Top Employers motivering;

“Our comprehensive independent research revealed that Saint-Gobain Sweden provides exceptional employee conditions, nurtures and develops talent throughout all levels of the organisation and has demonstrated its leadership status in the HR environment, always striving to optimise its employment practices and to develop its employees.”

Ungefärlig översättning;

”Vår omfattande undersökning visade att Saint-Gobain Sweden erbjuder exceptionellt goda anställningsvillkor, att man vårdar och utvecklar talanger inom alla nivåer i organisationen, samt har visat gott ledarskap i HR-frågor, där man alltid strävar efter att utveckla sina anställda och deras arbetsförhållanden.”