Teamförändring på Bevego

Viktig information om organisationsförändring i Bevego

27 september 2018

Vi kommer nu att göra en del förändringar i vår organisation för att stärka upp oss inför 2019. Jag är mycket glad över att få presentera dessa förändringar och har en stor tilltro att detta kommer att göra oss än starkare på marknaden.

Jonas Ekholm som idag är Affärsområdeschef för Byggplåt samt tf Regionchef för region Mälardalen kommer att lägga hela sin tid som Regionchef för Mälardalen.

Johan Cronhamn blir ny Affärsområdeschef Byggplåt (en roll som han haft tidigare) och tar plats i Bevegos ledningsgrupp.

Ny Regionchef för Mellan blir Rickard Sandin (idag platschef i Västerås). Han tar över efter H-G Eriksson som går i pension vid årsskiftet.

Dessa förändringar träder i kraft per den 1 oktober 2018

Alingsås 2018-09-27
Bevego Byggplåt & Ventilation AB

Peter Hamberg
VD