Nytt arbetssätt effektiviserar partneringprojekt

29 april 2020

För fyra år sedan började planeringen av psykiatrimottagningen i anslutning till Länssjukhuset i Kalmar. För två år sedan togs det första spadtaget och för ett år sedan gjorde vi den första av tre delar i denna artikelserie. Nu har vi pratat med Jonas Mäki på Avent och Christer Hermansson på Bevego för att se vad som hänt det senaste året.

Vill du läsa del 1 i detta partneringprojekt hittar du det här.

Psykiatrimottagningen blir en del av Länssjukhuset i Kalmar och är ett av Sveriges största byggprojekt just nu, på hela 25 000 kvadratmeter. Förutom dess storlek och omfattning är det två faktorer som gör detta projektet mycket speciellt. Det är dels utmaningarna kring leveranser till bygget och att arbetet sker steg för steg i de olika zonerna som byggnaden har delats in i. 

För ett år sedan startade Avent sitt arbete i källaren och de har nu kommit upp ovanför mark. Byggnaden består av 9, 4 respektive 3 våningar som sitter ihop och hela byggnaden är nu tät. Även atriumgården som är på 8 våningar har fått ett glastak monterat. I början var man totalt inte mer än 30 yrkesverksamma personer på bygget, men nu är det uppe i ca 90 personer som dagligen arbetar här. 

Avent_ventilation_bild_2.jpg

26 zoner ger bygget struktur 

Byggnaden är uppdelad i 26 zoner om ca 800-900 kvadratmeter. Det får endast arbeta en yrkeskategori åt gången i varje zon och alla parter får ett eget schema. Avent går in tre gånger i varje zon. Först sker kanalmontage och isolering, därefter kommer donmontage då undertak med mera ska på plats, och i sista rundan är det dags för injustering. Syftet är att hålla uppe farten på projektet genom att låta alla parter arbeta ostört i en egen zon. Varje zon tar totalt cirka 6-9 månader från start till slut. Detta arbetssätt gör också att arbetsplatsen hålls städad och strukturerad, vilket i sig gör att arbetet flyter på bättre. 

För Avent är detta ett nytt sätt att arbeta och Jonas Mäki, VD på Avent, säger att arbetet har flutit på bra. “Vi har kunnat färdigställa den första delen i fyra zoner och det är enligt schemat. Efter att byggarna har varit på plats och satt gips i en zon tar vi över och hänger våra kanaler, sätter spjäll och isolerar. Efter oss kommer nästa gäng in som till exempel sätter sprinklers i taket. Det har fungerat väldigt bra och det finns mycket tid att tjäna genom detta arbetssättet.” säger Jonas. 

Även tryckprovningen av ventilationskanalerna måste ske innan Avent går vidare från en zon till en annan, annars är de i vägen för nästa team som kommer in. Kraven på dessa prover är höga och det är en väldigt liten mängd luft som får läcka ut. Alla resultat från tryckprovningen har varit riktigt bra och Jonas är mycket nöjd med utfallet! 

Avent_ventilation_bild_3.jpg
Denna korridor och de intilliggande behandlingsrummen är den senaste zonen där Avent arbetat, här är 1,4 km kanallängder installerade. 


Logistiklösningen är avgörande 

Denna psykiatriavdelning i Kalmar är ett så kallat partneringprojekt där Avent står för installationen av all ventilation och även en del av kylinstallationen. Det var Avents beslut att anlita Bevego och det var bland annat den logistiklösning som presenterades inför projektet som var avgörande i beslutet.

På Bevego har man från allra första början gjort ett gediget arbete för att förbereda sig internt. Mycket personal blandades in för att göra alla införstådda i att detta projekt skulle kräva stora resurser. Information om både hur och varför detta ska genomföras på ett visst sätt har lagt grunden till ett välplanerat arbete.

“Vi på Bevego som är inblandade i detta projektet tycker att allt har klaffat väldig bra. Så är det med det mesta, om man är väl förberedd så går det enligt plan och om något skulle gå snett så har man en plan för att snabbt kunna rätta till problemet.” säger Christer Hermansson som är ansvarig för detta projektet på Bevego.

Avent_ventilation_bild_4.jpg
Magnus “Sune” Östman med kollegorna Roger och Mattias på Avent.


Snävt schema för leverans 

Bevego levererar material till bygget varje vecka och har ofta kontakt med Avent för att stämma av vad som ska skickas. En del är lagervaror och en del måttanpassas och tillverkas på beställning. Magnus Östman på Avent har stenkoll på vad som ska beställas, hur lång tillverkningstiden är och när de vill ha godset. 

Psykiatriavdelningen som byggs ligger vid samma genomfartsled som Länssjukhusets ambulansintag och det är inte helt lätt att stänga av vägen för att komma åt att lossa gods. Som du kunde läsa om i del 1 använder sig Bevego alltid av samma åkeri i detta projekt, och oftast alltid samma chaufför vilket gör det enkelt och smidigt då tydliga rutiner arbetats in. När det väl är dags för leverans kan den tiden man blivit tilldelad för lossning av gods endast ändras med plus/minus 15 minuter. 

Avent_ventilation_bild_5.jpg

Teamet och engagemanget gör att det fungerar 

“Jag är ju egentligen ganska betydelselös i detta projektet.” säger Christer. “Jag är länken mellan Avent och Bevego och delegerar ut uppgifter till vår organisation, men det är innesäljare och lagerpersonal som gör att detta fungerar! Det är många innesäljare som tillsammans med lagerpersonalen ser till att rätt material kommer iväg i rätt tid. Det är teamwork och stort engagemang som är framgångsfaktorn.” fortsätter Christer när han berättar om den interna styrkan och teamet på Bevego som han litar på till 100%. 


Skoförbudet sätter tonen

Jonas berättar att det är skoförbud i alla fikarum. Detta är en byggarbetsplats där man håller ordning, på så vis blir det en trivsam arbetsplats för alla. Det är många som har med sig tofflor för att byta om till när det är dags för fika, och har man inga tofflor får man gå i strumplästen. 

“Här trycker man hårt på ordning och reda men också på skaderisken. Vi går ofta rundor och kollar säkerheten, här vill man ha in rapporter med alla punkter som kan innebära skador. Man vill även att småsaker kommer upp till ytan och som motivation får vi tårta varje gång vi har rapporterat in ett visst antal punkter. I början blev det ganska mycket tårta, men nu när allt är åtgärdat blir det svårare och svårare att få tårta.” säger Jonas och skrattar.

Avent_ventilation_bild_6.jpg
Taklagsfesten gick av stapeln i början av mars och nu är det fullt fart framåt med att färdigställa psykiatriavdelningen som beräknas vara klar till hösten år 2021. 


Byggherre: Region Kalmar
Totalentreprenad: Peab Sverige AB 
Partneringentreprenör: Avent, tillsammans med många andra bolag. 
Underleverantör av ventilation: Bevego