Centrallager och ny fabrik i Landvetter stärker Bevegos position

23 februari 2021

Ända sedan starten 1994 har Bevego arbetat som en traditionell grossist och sedan 2008 med viss egen tillverkning. Under 2020 förverkligades Bevegos största satsning någonsin då en ny produktionsenhet och centrallager öppnade i Landvetter. Genom denna satsning förflyttar bolaget sin position i värdekedjan och blir en ännu starkare aktör på marknaden.

Sedan i maj 2020 har inflyttning och uppstart av den nya verksamheten i Landvetter skett och i skrivande stund håller den sista maskinen på att driftsättas. Denna nya anläggning som är på totalt 10 500 kvm gör att Bevegos kapacitet ökar avsevärt, och den toppmoderna utrustningen gör att produkterna kommer hålla en ännu högre kvalitet.

Vecka 8_Landvetter_bild 1.jpg

Ökad tillverkning inom ventilation 

Bevego som arbetar inom de tre affärsområdena Byggplåt, Ventilation och Teknisk isolering är återförsäljare av både egna och andras varumärken. De har sedan tidigare fyra egna tillverkningsenheter inom ventilation i Sverige, Malmö, Göteborg (2) och Stockholm. Tillverkningen i Landvetter blir den femte och största produktionsanläggningen i egen regi. 

Den nya fabriken gör att Bevego kan tillverka större volymer och korta ner sina ledtider. Att tillverka i egen regi gör att Bevego får full kontroll på produkterna och dess kvalitet, den nya fabriken är dessutom utrustad med den modernaste tekniken vilket bidrar till att tillverkningen håller högsta kvalitet. Med egen tillverkningsprocess blir Bevego flexibla i sin leverans och kan hålla en hög servicenivå.

Vecka 8_Landvetter_bild 2.jpg

”Vi har bland annat investerat i en laser som ger ett  skärsnitt med mycket hög precision och bidrar till en otroligt hög kvalitet på våra färdiga produkter. Vårt nya unika skarvsystem är också en viktig faktor till att våra rektangulära ventilationskanaler håller en standard i världsklass, vi är otroligt stolta över våra egentillverkade produkter.” säger Peter Hamberg, VD för Bevego. 

Om du vill läsa mer om det nya och unika skarvsystemet som Bevego har ensamrätt på hittar du reportaget i BevegoNytt här.

Vecka 8_Landvetter_bild 3.jpg

Utvecklat fokus mot industrin 

Planeringen av anläggningen i Landvetter startade för 3 år sedan och sedan dess har Bevego arbetat med flera parallella strategier för att nå målet att stärka företagets position på marknaden. Förutom att öka kapaciteten inom tillverkning av ventilationsmaterial har stort fokus legat på försäljning och service mot industrikunder. Anläggningen i Landvetter inkluderar även ett modernt Steel Servicecenter (SSC) med ett betydligt bredare sortiment av plåt än vad Bevego har haft tidigare. 

”Här har vi fokuserat på våra kunder inom industrin och anpassat sortimentet för att ha ett brett och gediget utbud till tillverkande industrier. Med vårt nya SSC, som inkluderar haspel, klipp- och slittlina, så har vi möjlighet att bredda utbudet. Många söker plåt i specifika kundanpassade dimensioner till sin egen produktionsprocess. Detta har vi nu möjlighet att erbjuda.” säger Peter.

Vecka 8_Landvetter_bild 4.jpg

Björröd i Landvetter är den rätta platsen 

En viktig del i projektet var att hitta den rätta platsen för placering av centrallager och tillverkning. Anledningen till att valet föll just på Björröd i Landvetter var de logistiska fördelarna. Landvetter har en fördelaktig position i relation till våra VentCenter i Malmö, Stockholm och Göteborg, och nära Göteborgs hamn dit många leveranser skeppas. Då anläggningen inkluderar produktion av ventilation, bearbetning av plåt samt ett centrallager blir detta en logistisk hub vilket borgar för en effektiv distribution med samlastning till Bevegos alla 33 filialer. 

En annan anledning till placeringen i Landvetter var personalen i regionen. Då Bevego hade tre mindre producerande enheter i Göteborgsområdet så fanns kompetensen redan på plats vilket underlättade beslutet för placering. Satsningen görs med sikte på framtiden och för att kunna möta marknadens växande behov. Verksamheten i Landvetter växer kontinuerligt vilket gör att många nya arbetstillfällen kommer att beredas.

Vecka 8_Landvetter_bild 5.jpg

Ett viktigt centrallager som stärker hela bolaget 

Förutom tillverkning har en viktig del i denna satsning varit att utveckla ett centrallager. Utöver de 10 500 kvm som byggnaden inrymmer är ett skärmtak på 2500 kvm tillbyggt för lagerhållning av material utomhus, lastning och lossning. Centrallagret är uppdelat i tre delar och består av ett råvarulager, ett färdigvarulager för det som tillverkats i Landvetter och ett sourcinglager, för exempelvis importerade produkter. Det är med andra ord inte ett centrallager för Bevegos hela sortiment. ”Vår styrka har alltid varit att ha välfyllda lager på varje filial för omedelbar leverans eller avhämtning, det fortsätter vi med.” säger Peter.

Vecka 8_Landvetter_bild 6.jpg

Ny avdelning med säljstöd för snabbare service 

Förutom fokus på tillverkning inom ventilation, industrikunder och centrallager har Bevego även startat upp en ny intern avdelning på Landvetter. Det är en funktion med medarbetare som genom att jobba med offerter och kalkyler kommer att stötta upp hela Bevegos säljorganisation. 

De funktioner som nu samlats i Landvetter kommer stötta upp hela verksamheten runt om i Sverige och stärka Bevego som företag. Med utökad tillverkning och nytt centrallager blir Bevegos position som grossist ännu starkare. Det ger mer flexibilitet, bättre kontroll, snabbare leveranser, ökad kundservice och tar Bevego närmare målet att bli den starkaste spelaren på marknaden.

Här ser du en film på hur du enkelt monterar Bevegos nya skarvsystem 2.0. Vill du läsa mer om de rektangulära kanalerna och nya skarvsystemet gör du det i artikeln Bevego har ensamrätt på nya skarvsystemet.