Monteringsinstruktion rektangulära ventilationskanaler

För att uppnå täthetsklass C eller D efter montage på bygget krävs att monteringsinstruktionen följs mycket noggrant. Kontrollera att rätt montageinstruktion för rätt skarvtyp väljs.

Typgodkända kanalsystem som tillverkas av Bevego skall vid beställning uppge vilken typ av täthetsklass dessa skall uppnå.

För klasserna C och D är det alltid trycklass 2. Om inte täthetsklass anges tillverkas C klass trycklass 2.

Kontroll och förvaring

Vid mottagandet av detaljer skall dessa visuellt inspekteras så att inga skador i transporten har uppstått. Kanaldetaljer levereras förkittade i alla hörn, se nedan kittning. Detaljer med största sida av 1400 kommer med förmonterad packning. Endast en sida på kanalen skall ha packning. Varvid kanalen kan förvaras stående på sidan som inte har packning.

OBS! Kontrollera att det inte hamnar skräp och smuts på sidan som kanalen har förvarats på och att inte kittning förstörts. För att vara helt säker bör kanalen förvaras liggande eller på ett rent underlag. Om kanalen levereras utan förmonterad ram för genomföring skall ram monteras enligt angivna instruktioner.

Säkerhet

Vid hantering av detaljer vill vi rekommendera att använda skärskyddsklassade arbetshandskar då det kan vara vassa kanter på vissa detaljer

Vid borrning eller punktsvetsning på detaljerna rekommenderar vi att skyddsglasögon används. Detta gäller all typ av spånskärande bearbetning.

Ladda ner våra monteringsinstruktioner

Bevego Monteringsinstruktion

Montageinstruktion PDPG EU

Montageinstruktion PDPG EU (ENG)