Del 3: Två år av projektering och bra samarbete

09 december 2020

I juni 2018 togs det första spadtaget till nya psykiatrimottagningen i Kalmar, och vad som hände efter det har vi skrivit om i del 1 och 2 av denna artikelserie. Företaget Avent Installation står för montering av ventilation som Bevego levererar, och Jonas Mäki på Avent har berättat om allt från logistikutmaningar till nya arbetssätt, men vad hände egentligen innan 2018? Vi har pratat med Jessica Mattsson på WSP som projekterat ventilationen.

Vill du läsa mer om uppstarten av projektet, utmaningarna kring logistiken och Bevegos leveranser av ventilation? Då hittar del 1 här.
I del 2 kan du läsa intervjun med Jonas Mäki om hans tankar kring arbetssättet och bygget som är uppdelat i 26 zoner. Det reportaget hittar du här.

Projektering och bra samarbete_bild 1.jpg
Illustration: Krook & Tjäder ​

Den nya psykiatrimottagningen om 25 000 kvm är ett partneringprojekt där Region Kalmar är beställare och PEAB är totalentreprenör. I ett partneringprojekt ingår en mängd olika partneringentreprenörer inom olika yrkeskategorier som alla arbetar tillsammans för att uppnå bästa resultat. Detta arbetssätt kräver engagemang från alla parter och det bygger på förtroende, tillit och öppenhet. 

Avent Installation är partneringentreprenören med ansvar över ventilationen som i sin tur väljer vilka samarbetspartners de vill ta in. För projektering av ventilationen valde Avent att anlita WSP och för den tekniska isoleringen och brandtätningen tar de hjälp av företaget Energi Isolering. Både de cirkulära och rektangulära kanalerna samt den tekniska isoleringen beställs av Bevego. 

“Det var väldigt trevligt att vi på Bevego fick leverera en helhet, det känns jätteroligt att bli vald som leverantör både inom ventilation och teknisk isolering. Efter att vi levererat ventilationen till en viss zon och den är monterad ska Energi Isolering in för att isolera. Då avropar Peter på Energi Isolering det material som behövs och vi på Bevego står redo att leverera.” säger Mattias Palmér som är utesäljare inom teknisk isolering. 
Projektering och bra samarbete_bild 2.jpg
Jessica Mattsson, projektör på WSP och Magnus Östman, projektledare på Avent.

Jessica Mattsson är idag gruppchef inom VVS på WSP i Kalmar. År 2016 när arbetet med psykiatrimottagningen drog igång arbetade hon som projektör på WSP och fick frågan av Avent om att projektera ventilationen. Hon ser positivt på att arbeta inom ett partneringprojekt och har bra erfarenheter från detta projekt. 

“Att arbeta i form av ett partneringprojekt gav oss mycket bra förutsättningar och vi alla ville projektets bästa. Det som är unikt med partneringprojekt är att man arbetar mycket tillsammans, vi hade ett gemensamt projektkontor för alla parter som vi arbetade från tre dagar i veckan. Vi hade ofta gemensamma möte och vi blev ett bättre team än vad som hade varit möjligt annars.” säger Jessica. 

När Jessica kom in i projektet hade arkitektfirman Krook & Tjäder tagit fram ett koncept och det fanns programhandlingar att börja arbeta efter som sammanfattade projektets förutsättningar. Då startade det intensiva arbetet med att beräkna, rita och komma överens med de olika yrkeskategorier för att ta fram bygghandlingarna.

Projektering och bra samarbete_bild 3.jpg
Kanaler och don monterade i samlingsrum.

I samarbete med Avent projekterade Jessica ventilationen och den tekniska isolering som ventilationen innefattar. För det omfattande arbetet hade hon också ett team på WSP som hjälpte till med allt från utredningar till ritningar. Mycket handlar om att anpassa ventilationen till den aktuella miljön. På till exempel grundskolor krävs lösningar som är mycket robusta och i bibliotek kan det handla om estetik och ljudvolym. 

Man får tänka sig för i ett sådant här projekt eftersom att det handlar om en psykiatrimottagning. Vi som arbetar inom ventilation måste vara noggranna med vilka produkter vi väljer, de ska vara säkerhetsklassade och de får inte bestå av någon del som går att ta bort och skada sig på. Eftersom att miljön också består av expeditioner och samtalsrum där det sker känsliga samtal får ventilationen inte bidra till någon överhörning.” säger Jessica.

Psykiatrimottagningen är en miljöbyggnad och det ställer ytterligare krav på alla discipliner inom projektet. Det kräver bland annat att man har ett helhetsperspektiv kring hållbarhet och att man arbetar för att hitta energieffektiva lösningar. Inom ventilation gäller det att arbeta med rätt material och produkter med korrekt klassning som uppfyller kraven för miljöbyggnad.

Projektering och bra samarbete_bild 4.jpg
Illustration: Krook & Tjäder. Sedumtaket kom på plats i våras och är Kalmars hittills största sedumtak.

“Eftersom att det är ett så stort projekt var det en lång process att ta fram bygghandlingarna, det var mycket som dök upp under tiden och det blev många vändor fram och tillbaka. Det arbete man gör som projektör påverkar andra discipliner, och det händer att man får ändra sitt arbete under projektets gång utifrån förändringar som skett inom ett annat område. Till slut gäller det bara att komma överens om vilket upplägg man ska gå vidare med. Hela processen tog ungefär två år fram tills dess att vi skickade ut bygghandlarna, och Avent kunde ta vid och påbörja monteringen.” säger Jessica. 

Eftersom att bygget är ett partneringprojekt innebär det att Jessica fortfarande är delaktig i projektet och fortsätter sitt nära samarbete med Avent och de andra parterna. Alla som varit med i projekteringsfasen sitter på mycket kunskap som behövs i det fortsatta arbetet. Jessica är då och då på plats på projektkontoret för att svara på frågor och vara delaktig i möten. Den nya psykiatriavdelningen beräknas stå färdig hösten 2021.