Bevegos vd sammanfattar året 2021

15 december 2021

Ni som hängt med i BevegoNytt under året vet att det har hänt mycket inom Bevego under 2021. Vi har skrivit om nya produktionsanläggningar, utvecklade affärsområden, utökat sortiment, nya lokaler på flera håll i landet och många spännande kundprojekt. Här i årets sista artikel sammanfattar vår vd Peter Hamberg året som gått. Vi vill också passa på att säga stort tack för detta året. Tack till alla våra fantastiska medarbetare, kunder och leverantörer som gör det möjligt för oss att fortsätta!

En stark tillväxt 

“Det har varit ett speciellt år som genomsyrats av pandemin, trots det har vi haft en tillväxt utöver det vanliga. Det största som hänt inom Bevego är att vi har öppnat upp vår nya anläggning i Landvetter. Vi färdigställde produktionsenheten och centrallagret under 2020 och i år kunde vi äntligen driftsätta produktionen. Öppningen kom väldigt bra i tiden, det skedde vid precis rätt tillfälle.” säger Peter Hamberg, vd på Bevego. 

 

Vecka 50_peter sammanfattar aret_rosa.jpg

 

Framgång trots ostadig marknad 

I början av pandemin drog man ner på produktionen av stål i världen, men eftersom efterfrågan kom igång fortare än väntat skapades en obalans mellan tillgång och efterfrågan av stål. Det ledde i sin tur till skenande priser på marknaden. Historiskt sett har prishöjningarna på stål varit någon procent per år, medan prishöjningarna under detta året skett kvartalsvis med höjningar på tvåsiffriga procentenheter. 

“Pandemin och andra faktorer som exporttullar och brist på containrar har skapar en oviss marknad. Vi på Bevego anade att dessa utmaningar skulle komma, därför hann vi köpa in en mängd material innan problemen trappades upp. Det har gjort att vi haft välfyllda lager under hela året, och faktiskt kunnat leverera alla våra beställningar. Det har varit ett tufft år för alla, men det har varit allra jobbigast för våra kunder där prishöjningarna varit som mest kännbara.” säger Peter. 

 

Produktionsanläggningen i Landvetter 

Industri är ett affärsområde inom Bevego som inte är fullt så inarbetat som byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Öppningen av produktionsenheten i Landvetter har ökat fokuset och gjort Bevego till en starkare aktör inom industrin. Trots att det inte funnits möjlighet att besöka potentiella kunder under 2021 har anläggningen i Landvetter fått en otroligt bra start. 

Det är en toppmodern anläggning med fokus på att förse tillverkande industrier med ett brett och gediget utbud. Tillgången på material och sourcinglagret med stora coils har varit en viktig faktor för att nå framgång så snabbt som skett under året. Även Bevegos lokala lager ute på filialerna har varit välfyllda under 2021. 

 

Välfyllda lager för hög service 

“Kollegorna på filialerna har faktiskt trollat lite under året. För att snabbt kunna leverera och serva kunderna har de haft otroligt mycket produkter i lager, det har varit svårt att hitta lagerytor att förvara allt på. Alla filialer har gjort ett otroligt bra jobb! Det har varit ett fantastiskt år på det sättet att vi haft mycket i lager och kunnat erbjuda våra kunder den servicen.” säger Peter. 

 

Utveckling inom affärsområdena 

Alla affärsområden har haft en positiv utveckling under 2021. Inom byggplåt ser man en liten större ökning men detta beror troligtvis på den prishöjning som skett i branschen, bortsett från det har byggplåt, ventilation och teknisk isolering haft ungefär samma tillväxtgrad under året. 

Inom ventilation ser man att satsningen på Bevegos nya skarvsystem fallit väl ut. Det lanserades i slutet av 2020 och har redan blivit vedertaget inom rektangulära kanaler. När skarvsystemet nu hunnit användas i många projekt runt om i landet ser man att det håller en mycket hög kvalitet och täthetsklass. För Bevego innebär detta också en efterlängtad standardisering, de rektangulära kanalerna och dess skarv ser nu likadana ut oavsett vilket ventcenter de tillverkats på.

“Anledningen till att Bevego fortsätter att växa år efter år är dels på grund av att vi gör ett mycket bra säljarbete, och att vi är leveransduktiga. Vi visar marknaden att vi kan leverera med bra service och hög kvalitet, tack vare att vi är specialister så tillför vi ett mervärde till marknaden - och vi gör det bra!” säger Peter.

 

Nytt proffscenter i Bromma 

I februari 2021 invigdes den nya filialen i Bromma. Även Dahl och Optimeras filialer i Bromma flyttade in i samma fastighet, tillsammans med huvudkontoret för Dahl. Det som skapats här är ett proffscenter för flera yrkesgrupper. Förutom att detta har gynnat samverkan mellan de tre bolagen som alla ägs av Saint-Gobain har feedbacken från kunderna varit positiv under året, kunderna uppskattar att allt är samlat på ett ställe. 

 

Stort fokus på hållbarhet 

“Vi har växlat upp tempot på vårt hållbarhetsarbete ytterligare under året. Hållbarhet är det ämne som koncernen Saint-Gobain prioriterar högt tillsammans med ämnet säkerhet, och detta går igen även hos oss på Bevego. Inom transport har vi i år kommit upp i 37% fossilfria turbilstransporter, denna siffran ska vara 100% till år 2030. I år lanserade vi vår första ellastbil EL-Louise, och nu fortsätter arbetet med att testa olika tekniker för att få en mer hållbar verksamhet.” säger Peter. 

I år har arbetet med hållbarhetsambassadörer dragit igång för fullt. Många Bevegofilialer har en utvald ambassadör som arbetar med att lyfta frågor kring hållbarhet, inspirera sina kollegor till bättre beslut, och se vad som kan förändras i den dagliga verksamheten. Eftersom att detta arbetssätt har fått bra respons kommer fler filialer att arbeta med en hållbarhetsambassadör framöver. 


 

För dig som vill veta mer om det som hänt under 2021 kommer tre tips på artiklar från BevegoNytt:

Centrallager och ny fabrik i Landvetter stärker Bevegos position

https://bevego.se/bevegonytt/www-bevego-se-centrallager-och-ny-fabrik-i-landvetter-starker-bevegos-position

 

Bevego har ensamrätt på nya skarvsystemet

https://bevego.se/bevegonytt/ensamratt-pa-nya-skarvsystemet

 

Bevego utmanar ny ellastbil med tungt gods

https://bevego.se/bevegonytt/bevego-utmanar-ny-ellastbil-med-tungt-gods